Atos

SRQ125516 - Business Analist 365748

Work location:
Amsterdam
Starting date:
01.03.2019
Ending date:
28.02.2020
Hours per week:
40

Let op : CV van Max 7 pagina's!!    Als je reageert dan ook een 1 referentie meesturen van een relevante opdracht.
Je vermeldt opdrachtgever, telefoonnummer, begin/einddatum (niet ouder dan 1 jaar), uur per week, omschrijving werkzaamheden en resultaat.
 
Ook graag jouw NAW gegevens vermelden.


De volgende eisen en wensen dienen met J of N beantwoord te worden. Indien J dan moet dit duidelijk terugkomen in de motivatie en in de genoemde opdrachten.
 
Eisen:
- Mininmaal afgeronde opleiding op HBO-niveau
- Minimaal 4 jaar ervaring in de afgelopen 6 jaar als businessanalist bij grote en complexe (overheids)organisaties in organisatiebrede opdrachten
- Aantoonbaar 3 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar met businessanalyse conform de Waterval / SCOPAFIJTH methode en recente ervaring met requiermentsanalyse en het beoordelen van beveiliging & privacy requierements
- Aantoonbare ICT-affiniteit en bekend met de beginselen van de architectuur en inrichtingsprincipes
- Bekend met methoden van projectmatig werken
- Globaal de wetgeving (bij voorkeur affiniteit met arbeidsongeschiktheidswetgeving) kennen en de organisatie van de Sociale Zekerheid
 
 
Opdracht:
Momenteel vindt Parlementaire besluitvorming plaats inzake een Vereenvoudiging van de Wajong. Deze vereenvoudiging zal in fases worden geïmplementeerd binnen UWV; een deel zal via systeemreleases per 1-1-2020 moeten zijn geïmplementeerd. De meest complexe wijzigingen in de rekenregels van de Wajong zal per 1-1-2021 gereed moeten zijn. Voor dit wettelijke implementatietraject - dat in projectvorm zal worden uitgevoerd - wordt een Business Analist gezocht die zorg kan dragen voor de totstandkoming van businessanalyses conform de SCOPAFIJTH methode (waterval-ontwikkelproces) en bij voorkeur ook kennis heeft van agile/scrum omdat project mogelijk (deels) ook vorm zal krijgen binnen een agilesetting."
 

< Go back to the overview of all orders