Atos

SRQ125582 - Java ontwikkelaar STS-4062 366659

Work location:
Apeldoorn
Starting date:
04.03.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
32

Verplicht:
- OF formulier ingevuld terug sturen, met motivatie
- naw zoals in paspoort of id vermeld
- nl talig
Zonder bovenstaande wordt aanbieding niet in behandeling genomen.

In het team Oreo wordt gewerkt aan de applicatie VMG wat staat voor verstrekmodule gegevens. Het team Oreo is op zoek naar een senior java bouwer om het team te versterken. Het team werkt volgens Agile SAFE Je hebt veel ruimte en verantwoordelijkheid om je eigen werk in te vullen. Je werkt echter wel nauw samen in een Agile team van ontwerpers, bouwers en testers.We vragen daarom echt een teamplayer, die makkelijk in de omgang is en bereid is ook af en toe bij te springen bij collegae als dat nodig is.Je levert een belangrijke bijdrage aan het efficiënter inrichten van de processen en werkwijzen binnen het team. Aangezien het hier niet om front-end ontwikkeling gaat is kennis van Angular en Wicket niet noodzakelijk

De applicatie VMG is in Java gebouwd en behoeft nog verdere uitbouw/ontwikkeling. De applicatie is nieuw en maakt het mogelijk om gegevens te verstrekken aan externe en interne afnemers. Ze wordt in eerste instantie vooral ingezet in het proces van verstrekken van gegevens aan internationale afnemers (EU landen, OESO landen) . De klus die het team nu vooral onderhanden heeft is Country By Country afgekort CBC. CBC zorgt ervoor dat gegevens van multinationals internationaal worden uitgewisseld om belastingontwijking te voorkomen. Hert politieke en maatschappelijke belang is daarom groot.Massale gegevensverstrekking waar onder internationaal, zoals FATCA, CRS, Rulings, Country by Country.

EISEN:min 2-3jr ervaring)
-  DB2,XML
- Scrum en SAFE
- JAVA op mainframe
- JAVA 8, JEE
- SQL, JDBC, JPA, Saxon, MQ, webservices, SOAP, REST


< Go back to the overview of all orders