Atos

SRQ125597 - Data Definitie Architect 367169 / 4278

Work location:
Apeldoorn
Starting date:
01.03.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
36

VERPLICHT:
- OF formulier ingevuld mee sturen, incl motivatie
- NAW zoals in paspoort of id
- NL-talig

Zonder bovenvermelde wordt aanbieding niet in behandeling genomen.

Je hebt een brede kennis van architecturele zaken met betrekking tot processen, logica en interactie. Je hebt een duidelijke visie en expertise op feitengebaseerd modelleren (ORM, FCO-IM, e.d.), logisch modelleren en technisch datamodelleren. Maar je visie beperkt zich daartoe niet. Dankzij jouw ruime ervaring als data architect kun je ook invulling geven aan datagerelateerde aspecten als traceerbaarheid, pseudonimisering, tijdreizen en standaardisatie. Je hebt goed inzicht in operationele consequenties van datamodellen en je denkt ook aan de ‘separation of concerns’; de scheiding (in data) van semantische, linguïstische, logische, implementatie en technische belangen.Je werkt nauw samen met de Enterprise Data Architect en architecten van de verschillende domeinen. Dit betreft een PoC (Proof of Concept) met een go no-go moment naar 6 weken.

De Belastingdienst is een van de grootste gegevensverwerkende organisaties van Nederland. De manier waarop we onze data organiseren, is essentieel voor burgers en bedrijven in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan het inkomensgegeven dat wij delen met veel verschillende partijen. Of de vooringevulde aangifte, die het belastingplichtigen makkelijker maakt om aangifte te doen. Wij willen ook kunnen inspelen op ontwikkelingen in de samenleving, zoals de toenemende internationalisering, het steeds flexibeler worden van het ondernemerschap en de opkomst van de digitale economie. We werken daarom aan een toekomstbestendige werkwijze van inwinnen, ontsluiten en beschikbaar stellen van gegevens, waardoor eenduidige en consistente interpretatie mogelijk is. Waardecreatie en risicobeheersing gaan daarbij hand in hand.

EISEN: (5jr)
- Ruime en aantoonbare ervaring in het operationaliseren van feiten- en logische modellen
- Ruime en aantoonbare ervaring in metadatamodelleren, modelleren van masterdata en integratie modelleren, met metadatagedreven en
- Ruime en aantoonbare ervaring in het uitontwerpen en realiseren van modeltransformaties
- Ruime en aantoonbare ervaring in informatie- en datamodelleren
- Ruime ervaring in technische modelleervormen die gekenmerkt worden door een anchor stijl; datavault, unified anchor, anchor modeling

< Go back to the overview of all orders