Atos

SRQ125599 - Performancetester / 4275 367232

Work location:
Apeldoorn
Starting date:
04.03.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
36

OFFERTEFORMULIER INGEVULD MEESTUREN

Opdracht:

Wij zoeken een performancetester. De primaire taak van deze performance tester richt zich op alles wat met de performance van de door IV-interactie opgeleverde producten. voor het zakelijk- en het douaneportaal (inclusief de bijbehorende formulieren) te maken heeft. Dit is begeleiden van de systeemontwikkeling en performancetesten doen gedurende het gehele ontwikkelproces (van architectuurconcept tot en met de testfase). We willen een zo vroeg mogelijke detectie van de performance bottlenecks. Je moet er mede voor zorgen, dat de applicatie voldoet aan de gestelde performance eisen. Je geeft architecten, ontwerpers, en bouwers vroegtijdig inzicht in de consequenties voor de performance van gemaakte c.q. te maken keuzes. Om je werk zo effectief mogelijk te kunnen doen, werk je nauw samen met het Performance Competence Center. De doelen van je werk zijn het beoordelen van de kwaliteit van de opgeleverde producten, het opzetten (bepalen scope, meetpunten, diepgang, opstellen testcases, loadmodellen, testaanpak) en uitvoeren van testen t.a.v. performance en robuustheid en het adviseren aangaande performance. En je rapporteert over de uitgevoerde testen.

Achtergrond:
Binnen DCS is er een Performance Competence Center. Dit is een afdeling, die als doel heeft om de performance van de systemen op een hoog peil te brengen en te houden, opdat ook de systemen qua performance een hoog niveau hebben. Voor het uitvoeren van de performancetesten voor het zakelijk- en het douaneportaal van IV-interactie ben jij de testcapaciteit die IV interactie levert en je werkt daarbij nauw samen met het PCC. Het is voor een goede uitvoering van je werk nodig, dat je per week enkele dagen werkt op locatie bij het PCC, maar je blijft je werk uitvoeren binnen de context van de releasetrain van IV-interactie.

Eisen:
HBO werk/denkniveau
Ervaring met het schrijven van plannen van aanpak mbt performance en het opstellen van rapportages
5 jaar Testervaring binnen de ICT-branche bij voorkeur als testspecialist, performance tester en/of testautomatiseerder
Kennis van computersystemen en -applicaties, databases en netwerken

Wensen:
GIT, Jira, Confluence, Jenkins, JMeter, Gatling
Kennis van Websphere en/of Java en monitoringtools
Kennis van de basisprincipes van performance(testen) testautomatisering

< Go back to the overview of all orders