Atos

SRQ125608 - Specialistisch medewerker bodem

Work location:
Thorbeckelaan 5 Gouda
Starting date:
04.03.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
36

Binnen de afdeling Expertise zijn twee teams op het gebied van Bodem & Archeologie met totaal ongeveer 20 medewerkers. De teams hebben veel kennis en kwaliteit in huis en nemen binnen de overheidswereld een vooraanstaande positie in. En daar zijn we trots op!
Bij ons zijn er geen muren tussen teams of afdelingen en het gebruik van elkaars expertise vinden wij vanzelfsprekend. Ter versterking van de bodem teams zijn we op zoek naar een enthousiaste starter.
 
Jouw kwaliteiten

  • Leergierig en kwaliteitsgericht: Je krijgt energie van het oppakken van nieuwe dingen en het eigen maken van het bodemwerkveld. Ook al weet je nog niet precies hoe het zit stel je hoge eisen aan je eigen werk en streef je naar verbetering daarvan.
  • Aanpassingsvermogen en klantgericht: Je kunt je goed inleven in de ander en dus weet je goed te anticiperen op een diversiteit aan vragen die bij je neer gelegd worden. Je houdt daarbij rekening met verschillende situaties en personen met wie je in contact komt.
  • Initiatiefrijk: Je ziet mogelijkheden voor jezelf en de omgevingsdienst en acteert daar ook op door voorstellen te doen ter verbetering. Daarin schroom je niet om zelf een actieve bijdrage te leveren.  

Wat ga je doen?

  • Je bent aanspreekpunt voor burgers en bedrijven die op zoek zijn naar bodeminformatie die wij onder andere openbaar beschikbaar stellen via Atlas omgevingsdienst Midden-Holland.
  • Als onderdeel van een team verzorg je samen met anderen de advisering van bodemvraagstukken in het kader van een omgevingsvergunning en de Wet milieubeheer.
  • Ook beoordeel jij meldingen van grondverzet om de bodemkwaliteit in de regio te waarborgen.
  • Je werkzaamheden kunnen op termijn worden uitgebreid met andere bodemtaken, zoals onder andere het begeleiden van bodemonderzoeken voor onze gemeenten.

De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp'er / DGA. Zzp'ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen dienen zich te laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, die dan de offerte indient.

< Go back to the overview of all orders