Atos

SRQ125630 - Bestemmingsplanjurist

Work location:
Hengelo
Starting date:
25.02.2019
Ending date:
26.08.2019
Hours per week:
16

 

Binnen de afdeling Ruimte en Bouwen draag je zorg voor het opstellen van ruimtelijke plannen (bijvoorbeeld bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen) en begeleid je de bestuurlijke besluitvorming hierover. Je bent daarbij verantwoordelijk voor de inhoud en het gehele juridisch planologische proces (waaronder de beroepsprocedures bij de Raad van State). In voorkomende gevallen ben je inhoudelijk of regisserend adviseur in projectteams.
Daarnaast adviseer je over juridische aangelegenheden op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht. Jouw rol is een signalerende, analyserende en adviserende ten aanzien van de ontwikkelingen op dit vakgebied. Doordat je ook functioneel applicatiebeheerder van de RO-software (van Roxit) bent, ligt jouw rol ook op het vlak van de digitale ruimtelijke ordening. Ook ben je duidelijk gericht op samenwerking en draag je bij aan de ontwikkeling van het vakgebied, waaronder de nieuwe Omgevingswet.


< Go back to the overview of all orders