Atos

SRQ125636 - Medior Functioneel Beheerder (367567)

Work location:
Amsterdam
Starting date:
01.03.2019
Ending date:
29.02.2020
Hours per week:
38

Deadline: 21-02-2019 16:00
Startdatum: 01-03-2019 Einddatum: 29-02-2020
Inzet: 38 uur per week
Locatie: Amsterdam
Datum intakegesprek: zsm
 
Let op : CV van Max 7 pagina's!!    Als je reageert dan ook een 1 referentie meesturen van een relevante opdracht.
Je vermeldt opdrachtgever, telefoonnummer, begin/einddatum (niet ouder dan 1 jaar), uur per week, omschrijving werkzaamheden en resultaat.

De volgende eisen en wensen dienen met J of N beantwoord te worden. Indien J dan moet dit duidelijk terugkomen in de motivatie en in de genoemde opdrachten.
 
Eisen:
Opleiding/kennis
- HBO diploma, bij voorkeur HBO bedrijfskundige informatica
- Kent en gebruikt de theorieën, methoden en instrumenten van zijn vakgebied
- Kent en gebruikt de voor zijn vakgebied relevante processen, procedures en systemen.
- Gedegen kennis van service management processen.
- Kennis van het wijzigen van applicaties
- Kennis van en ervaring vereist met beheersprocessen gebaseerd op BISL. Daarnaast ook kennis van ASL en ITIL frameworks.
- Heeft volledige opleiding FW (Functioneel Wijzigingsbeheer)/FD (Functionele Detaillering) gevolgd.
 
Ervaring
- Heeft relevante werkervaring in het beheren van functionaliteiten binnen een grootschalige gebruikersorganisatie.
- Ruime ervaring met bedrijfsprocessen, organisatiekunde en ICT.
- Ervaring met het opstellen van gebruikers documentatie.
  
Competenties:
Bedrijfscompetenties:
Klantgerichtheid
Samenwerken
Resultaatgerichtheid
 
Overige competenties:
Organisatiesensitiviteit
Kwaliteitsgerichtheid
Plannen en organiseren
Oordeelsvorming
Probleemanalyse
 
Opdracht:
Het in opdracht van de business zorg dragen voor de optimale werking van de functionaliteiten in één of meerdere applicaties binnen het betreffende bedrijfsproces.

Klant:
- Onderzoekt en/of ondersteunt wensen van klanten/opdrachtgevers, anticipeert op hun behoeften en informeert de betrokken partijen.
- Neemt samen met de klant deel aan het gebruikersoverleg (mogelijk initiator) en adviseert over de functionaliteiten.

Productie:
- Adviseert als specialist op het vakgebied bij functionele incidenten en/of monitort de voortgang van incidenten.
- Beheert, administreert en rapporteert wijzigingsverzoeken in samenwerking met relevante partijen.
- Levert vakinhoudelijke input en ondersteuning voor het releaseplan
- Reviewt proactief en tijdig de business analyse en het functioneel ontwerp.
- Analyseert binnen de IV keten de impact en kosten van voorgestelde wijzigingen en adviseert over oplossingsrichtingen en vertaalt daarnaast de gebruikers- en business wensen naar functionele en non-functionele requirements.
- Levert vakinhoudelijke input voor de testplannen van het ICT bedrijf.
- Zorgt voor de voorbereiding, begeleiding en afronding van de (gebruikers)acceptatietesten
- Adviseert over de in productie name van voorgestelde wijzigingen
- Levert een vakinhoudelijke bijdrage aan de beschrijving van de werking van de gerealiseerde wijzigingen (bijvoorbeeld releasenotes, het implementatiedraaiboek, gebruikershandleiding en -systeemhandboek).

Kwaliteit:
- Doet proactief verbetervoorstellen

HRM:
- Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling en loopbaan.
- Werkt aan zijn gezondheid en motivatie.
- Levert als teamspeler een actieve bijdrage aan de resultaten van het team, de afdeling/divisie/UWV.
- Is aanspreekbaar op eigen functioneren en spreekt anderen aan op hun functioneren Beveiliging & privacy:
 
Achtergrond:
- Handelt conform de UWV richtlijnen en beleid ten aanzien van integriteit, beveiliging en privacy.
- Beheert voor de betreffende applicatie de autorisatiematrix van de functierollen.

< Go back to the overview of all orders