Atos

SRQ125654 - Senior .Net ontwikkelaar

Work location:
Utrecht
Starting date:
01.03.2019
Ending date:
01.06.2019
Hours per week:
36

Software Engineer .Net Onsite
 
Wij zoeken een senior .NET ontwikkelaar voor het Rapid Application Development (RAD) team. Ons team ontwikkelt en support binnen Rabobank (vooral financiële) applicaties in .NET voor functionaliteit die de standaard systemen niet leveren. Soms voor een heel specifiek business proces, soms voor het analyseren van gigabytes aan financiële data per dag. Wij gebruiken gangbare software en technieken op het Microsoft platform zoals MS Visual Studio, MS SQL Server, C#, ASP.NET MVC, Jquery, Entity Framework, Ninject, Domain Driven Design, Unit Testing, etc. Nieuwe applicaties ontwikkelen we volgens de nieuwste standaarden. Maar we supporten ook nog een flink aantal oudere applicaties in WebForms en in een enkel geval nog WinForms. 

Wij zoeken iemand die hier goed bij aansluit op het technische vlak en daar flink wat jaren ervaring in heeft. Maar daarnaast iemand die het ook leuk om een deel van de tijd bezig te zijn met systeem analyse, estimates en planningen maken, contact met opdrachtgevers en gebruikers hebben en dus ook regelmatig even flink in oudere applicaties debuggen. In ons team krijg je veel ruimte om zelfstandig te werken en om eigen ideeën aan te dragen. Maar daar hoort natuurlijk wel veel en goed overleg met de andere ontwikkelaars en zeker ook met de gebruikers bij. 

Wij zoeken iemand die voor langere tijd in ons team wil werken. Mocht er onverwachts toch een keer geen werk bij ons meer liggen dan stromen ontwikkelaars nog wel eens door naar andere .NET ontwikkelteams binnen Rabobank. Er zijn dus voor jouw veel mogelijkheden om langere tijd leuke opdrachten te hebben, om jezelf verder te ontwikkelen en natuurlijk om een echte versterking voor het RAD team te kunnen zijn. 


English: 
We are looking for a senior .NET developer for our Rapid Application Development (RAD) team. Our team develops and supports (mainly financial) applications in .NET inside Rabobank for functionality that the standard stragegic systems do not deliver. Sometimes for a very specific business process, sometimes for analyzing gigabytes of financial data per day. We use common software and techniques on the Microsoft platform such as MS Visual Studio, MS SQL Server, C #, ASP.NET MVC, Jquery, Entity Framework, Ninject, Domain Driven Design, Unit Testing, etc. We develop new applications according to the latest standards , but also support quite a few older applications in WebForms and in a few cases WinForms. 

We are looking for someone who fits well with the technical side and has years of experience in this. But in addition, someone who also likes to be spending part of the time with system analysis, making estimates and schedules, having contact with clients and users and therefore also regularly debugging in older applications. In our team you get a lot of space to work independently and to contribute your own ideas. But of course there always the need for consultation with the other developers and certainly also with the users. 

We are looking for someone who wants to work in our team for a longer period of time. If there is unexpectedly no work within our team, developers will sometimes go through to other .NET development teams within Rabobank. So there are plenty of opportunities for you to have nice assignments, to develop yourself and of course to be a real reinforcement for the RAD team.

< Go back to the overview of all orders