Atos

SRQ126019 - Scrummaster Douane Senior DLK-4285 369031

Work location:
Apeldoorn
Starting date:
18.02.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
36

Verplicht:
- OF formulier correct ingevuld mee sturen, incl motivatie
- NAW zoals in paspoort of id vermeld
- NL-talig

Zonder bovenstaande wordt aanbieding nit in behandeling genomen.

Binnen de IV Keten Douane heeft een nieuwe manieren van werken en ontwikkelen haar intrede gedaan. Agile/scrum en multidisciplinair werken zijn in de organisatie geïntroduceerd. Voor de ontwikkeling van de IT-ondersteuning voor het proces Aangiftebehandeling zijn we op zoek naar een ervaren Scrum Master die de benodigde competenties bezit om deze rol binnen een multidisciplinair team te vervullen. Het proces Aangiftebehandeling heeft te maken met een extern scrumteam die moet aansluiten bij het interne scrumteam.De Keten Douane Aangifte, waar het proces Aangiftebehandeling onder valt, heeft op dit moment 5 Multidisciplinaire teams.

Douane heeft gekozen om alle betrokken partijen van de Douane- IV voorzieningen te plaatsen binnen 1 organisatievorm, waarbij gebruik gemaakt wordt van de Agile principes en Scrum werkwijze. Van een ervaren scrummaster wordt het volgende verwacht: • is verantwoordelijk voor de succesvolle toepassing van Scrum binnen het multidisciplinaire team. • begeleidt en coacht het multidisciplinaire team in Agile/Scrum werken. • Weet op verschillende manieren het team te motiveren en mee te nemen in de Agile/Scrum werkwijze en doelstelling. * Helpt het multidisciplinaire team om steeds beter te gaan functioneren in de Agile-omgeving. • Brengt de noodzakelijke kennis van de methode en beschikbare hulpmiddelen mee. • Helpt de Product Owner en het team focus te houden op de gestelde doelen • Stimuleert samenwerking zowel binnen het team als met de omgeving van het team. • Is niet de technical lead, maar weet wel waarover het gaat. • Neemt niet de leiding, maar reikt wel de middelen aan. Specifiek voor het Team Aangifte geldt dat de ervaren scrummaster:• in staat is om een extern scrumteam van een leverancier aan te laten sluiten bij de werkzaamheden en werkwijze van het interne scrumteam.• in staat is om de Douane organisatie (Epic owner) te ondersteunen en te adviseren in het aansturen van een extern scrumteam van een leverancier.• toezicht houdt op het resultaat van een extern scrumteam van een leverancier en kan de belangen van de Douane hierin behartigen.• kennis heeft van Agile metrieken en is in staat om deze voor de Douane organisatie te visualiseren.• in staat is om het team inhoudelijk, op het gebied van software engineering, te faciliteren en te verbeteren.• kennis en ervaring heeft van software engineering methodes, technieken en tooling en is in staat om deze kennis over te dragen aan het team zodat het efficiënter wordt in de IT-voortbrenging.• zich goed kan uitdrukken in de engelse taal.

EISEN: 2-3 jaar
- Aantoonbare kennis op het gebied van Scrum, SAFE en Agile vakmanschap (CI,TDD,XP)
- Aantoonbare ervaring in het coachen in Agile en Scrum werken
- Aantoonbare ervaring als Scrummaster in een Agile omgeving
- aantoonbare ervaring met het werken van diverse metrieken binnen Agile werken
- kennis en ervaring software en engineering methodes, technieken en tooling
- PSM1 ; PSM2

< Go back to the overview of all orders