Atos

SRQ126065 - Acces Excel specialist (369623 )

Work location:
'S-Gravenhagen
Starting date:
01.03.2019
Ending date:
31.05.2019
Hours per week:
36

Wij zijn op zoek naar een Acces Excel specialist voor onze klant EZK in Groningen


Opdracht-/functiebeschrijving
NCG dient op zeer korte termijn( hooguit enkele maanden) tot een verbeterde rapportage en stroomlijning van onze informatie huishouding te komen en heeft daarvoor ondersteuning nodig.De nadruk ligt op verbetering van de informatie huishouding binnen NCG centraal en in de interactie met de lokale versterkingspunten, het CVW en eventueel in een later stadium met RvO.Het gaat hier om het creeeren van een korte termijn oplossing, waardoor sturingsinformatie kan worden gegenereerd en verantwoording kan worden afgelegd en waarmee tijd wordt gekocht voor een meer duurzame oplossing.Voor wat betreft de tools: wij beschikken via Dictu over MS Access en MS Excel. Binnen MS Access hebben wij al een applicatie voor een deel van dit vraagstuk ingericht
 
Achtergrond
Om ons doel te bereiken hebben wij dringend behoeft aan vakbekwame ondersteuning voor:• het inrichten van een DataBase applicatie (MS Access of indien beschikbaar / beter, iets anders) voor de centrale vastlegging van alle data (in grote lijnen bij ons bekend)• Het ontwikkelen van meerdere Excel applicaties / templates voor het verstrekken van informatie uit de DataBase en waarvan de door gebruikers toegevoegde inhoud weer wordt ingelezen in de DB• Het inrichten van diverse rapportages / dashboards
 
Eisen (knock-out criteria)
HBO niveau
aantoonbare, uitgebreide kennis en ervaring in het werken met Access, Excel en Visual Basic – 5 jaar
 
Wensen
• Snelle denker, pragmatisch en resultaatgericht
• Kunnen denken in processen en dit kunnen vertalen naar oplossingen
• Redelijke kennis van controlling, project en programma beheers aspecten
• Enkele jaren soortgelijk ervaring
 
Bijzonderheden
De kandidaat dient gedurende de gevraagde termijn beschikbaar te zijn voor het gevraagde aantal uren. Eventuele afbouw van huidige werkzaamheden is bespreekbaar voor een periode van maximaal twee weken waarin de kandidaat minimaal 75% beschikbaar moet zijn voor RVO.
 

< Go back to the overview of all orders