Atos

SRQ126415 - Vergunningverlener

Work location:
-
Starting date:
01.05.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
36

Wij zoeken een vergunningverlener voor de WABO, die zich bezig houdt met het behandelen van bouwaanvragen. Je beoordeelt aanvragen aan de hand van wet- en regelgeving en vertaalt deze in besluiten. Daarbij ga je zo nodig in overleg met aanvragers, adviseurs en overige in- en externe contacten. Daarnaast adviseer je over de technische afhandeling in bezwaar- en beroepzaken. Binnen het team Omgeving ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor het afhandelen van vergunningaanvragen, ontheffingen, meldingen en goedkeuringen op grond van een breed scala aan wet- en regelgeving. Onze prioriteit ligt bij het goed en tijdig vergunnen van activiteiten waarvoor de gemeente bevoegd gezag is. 

Het onderdeel Ruimte (dat bestaat uit de teams Omgeving, Realisatie, Dienstverlening, Buitendienst en Exploitatiemanagement) is gericht op beheer, toezicht, handhaving en dienstverlening binnen Twenterand. Het team Omgeving (circa 40 medewerkers) bestaat uit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Ruimtelijke Ordening en Openbare veiligheid.
 
Het team opereert in een sterk veranderende omgeving en organisatie. De voorbereiding op de Omgevingswet, mogelijke privatisering van bouwtoezicht, toename van evenementen en samenwerken aan een veilige gemeente zijn belangrijke zaken voor de organisatieontwikkeling. 

< Go back to the overview of all orders