Atos

SRQ126417 - Medewerker handhaving, met accent op bouw en ro

Work location:
-
Starting date:
01.05.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
36

Je handelt zelfstandig controles op het gebied van bouwregelgeving en ruimtelijke ordening af. Ook voer je controles uit naar aanleiding van klachten. Je lost problemen volgens geldende wet- en regelgeving op en communiceert hierover met burgers en bedrijven. Je houdt toezicht en gaat eventueel over op handhaving. Daarnaast stel je rapportages op naar aanleiding van inspecties en maak je zo nodig bestuursrechtelijke aanschrijvingen en controleer je of de maatregelen uit de aanschrijving zijn gerealiseerd. Je verzorgt relevante administratieve werkzaamheden naar aanleiding van controles, maakt zo nodig dossiers aan en houdt deze bij. Verder doe je voorstellen, draag je bij aan nieuwe ontwikkelingen ter verbetering en bied je vakinhoudelijke ondersteuning in bezwaar- en beroepzaken.


Het onderdeel Ruimte (dat bestaat uit de teams Omgeving, Realisatie, Dienstverlening, Buitendienst en Exploitatiemanagement) is gericht op beheer, toezicht, handhaving en dienstverlening binnen Twenterand. Het team Omgeving (circa 40 medewerkers) bestaat uit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Ruimtelijke Ordening en Openbare veiligheid.
 
Het team opereert in een sterk veranderende omgeving en organisatie. De voorbereiding op de Omgevingswet, mogelijke privatisering van bouwtoezicht, toename van evenementen en samenwerken aan een veilige gemeente zijn belangrijke zaken voor de organisatieontwikkeling. 

< Go back to the overview of all orders