Atos

SRQ126924 - Leverancier voor opdracht: Onderzoek naar uitvoeringskosten sociaal domein

Work location:
Hengelo
Starting date:
01.05.2019
Ending date:
01.09.2019
Hours per week:
16

De gemeente Hengelo is op zoek naar een Leverancier voor opdracht: Onderzoek naar uitvoeringskosten sociaal domein.

Opdracht:

Breng de uitvoeringskosten  voor Wmo en Jeugdzorg in beeld en relateer deze aan een aantal is samenspraak te bepalen factoren (bijvoorbeeld het totale budget en vergelijkbare organisaties).

  1. Definieer de gebruikte termen zoals uitvoeringskosten, overhead, primair proces e.d.
  2. Breng in beeld hoeveel uitvoeringskosten er zijn. Wat is daarvan primair proces en wat is daarvan overhead.
  3. Breng chronologisch in beeld wat daarover is besloten? Wordt het conform besluitvorming uitgevoerd en hoe verhoudt dit zich tot de p-matrix (vanaf 2014 tot en met 2018)
  4. Hoe verhouden de kosten zich tot de formatieberekeningen?
  5. Welke kwaliteit is uitgangspunt bij zowel de formatieberekeningen als de uitvoeringskosten?
  6. Bepaal in samenspraak met de opdrachtgever nader de relevante factoren waar de (hoogte van de) uitvoeringskosten aan worden gerelateerd. Vragen die op voorhand leven zijn:
    • Hoe verhouden de uitvoeringskosten zich tot het totaal van het zorgbudget?
    • Hoe verhoudt zich dat tot vergelijkbare organisaties (Benchmark Berenschot) of relateer de kosten aan het aantal beschikkingen, aantal inwoners of de kwaliteit.
Competenties:
- onderzoeksvaardigheden
- cijfers kunnen interpreteren
- goed analytisch onderlegd
- toegankelijke schrijfstijl
 
Aan te leveren bij inschrijving
-Globaal plan van aanpak inclusief planning
-Namen en CV’s van functionarissen die de opdracht gaan vervullen incl. de tarieven per functionaris.

< Go back to the overview of all orders