Atos

SRQ127037 - Senior informatie architect 4338 (380011)

Work location:
Apeldoorn
Starting date:
01.05.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
40

Verplicht:
- OF formulier correct ingevuld met motivatie mee sturen (als "overige" bijlage bij de aanbieding of naar atosbfa-mailbox@staffingms.com)
- NAW zoals in paspoort of ID verveld
- NL-talig
Zonder bovenstaande wordt de aanbieding niet in behandeling genomen.

Als senior architect inhoudelijk sturen op de modernisering van het OB-landschap binnen de kaders van de Domeinarchitectuur OB. Dit in samenspraak met business en het programma Modernisering IV. Inhoudelijk de koers uitzetten, architecten en business analisten begeleiden en inhoudelijk afstemmen met relevante ketenpartners.

De IBS Omzetbelasting is verantwoordelijk voor adviesregie, architectuur, ontwerp, bouw, test, integratie, (gebruikers)documentatie en het implementatierijp opleveren van de aangepaste bedrijfsprocessen en informatievoorziening.IBS Omzetbelasting is verantwoordelijk voor de integratie van de gehele oplossing die gerealiseerd kan worden door de eigen teams van IBS OB, STS, GBS en raakvlakken binnen IBS. IBS Omzetbelasting stemt de architectuur af, stuurt de realisatie en de planning via de releasetrain en verstrekt de opdrachten naar de raakvlakken. IBS OB neemt de lead bij testen over de onderdelen heen en stemt af met productmanagement over prioritering en implementatie- en releasemomenten. De keten omzetbelasting staat de komende jaren voor grote uitdagingen. De Europese en nationale wet- en regelgeving is sterk in ontwikkeling. Daarnaast is het applicatielandschap sterk verouderd. Om aan huidige en nieuwe wet- en regelgeving te kunnen blijven voldoen zal het applicatielandschap moeten worden gemoderniseerd, met gebruikmaking van state-of-the-art architectuurprincipes en technologieën. Hierbij moet voortdurend de afweging worden gemaakt tussen enerzijds het tijdig kunnen voldoen aan de business eisen en het anderzijds realiseren van een robuust en wendbaar applicatielandschap.

Eisen:
Afgeronde WO opleiding
Uitstekende kennis van en ervaring met informatie/applicatie architectuur ( 5 jr)
kennis en ervaring met Agile werken (5 jr)

< Go back to the overview of all orders