Atos

SRQ127468 - IT/Data Programmamedewerker Agile (382691 )

Work location:
Leeuwarden
Starting date:
01.05.2019
Ending date:
01.09.2019
Hours per week:
24

*Op deze aanvraag mogen alleen eigen medewerkers of kandidaten die bij jullie op de payroll staan worden aangeboden!!
*ZZP inzet is alleen mogelijk direct rechtstreeks via ATOS Wij zijn op zoek naar een IT/Data Programmamedewerker voor onze klant CJIB in Leeuwarden.

Opdracht-/functiebeschrijving
Deze uitvraag graag uitzetten in de ICT-inhuur mantel, perceel 1.Voor het ambitieprogramma ENTER2025 en het realiseren van de derde ambitie is het CJIB op zoek naar een programmamedewerker voor inbreng van expertise en validatie, onder andere op het gebied van IT en data.
Per ambitie is een coördinator toegewezen. De kandidaat maakt onderdeel uit van het team van de ambitie en stemt af, spart en is mede ontwikkelaar van (tussen)resultaten en (eind)producten. De kandidaat richt zich op het vaststellen van de ambitieopgave en helpt mee deze te vertalen naar doelstellingen en strategie die de koers van het CJIB bepaalt richting 2025. Kandidaat draagt bij aan de te zetten stappen in de organisatie op het vlak gedrag, cultuur en structuur. Eventuele blokkades die vooruitgang tegenhouden weet de kandidaat niet alleen te signaleren, maar ook door te vertalen naar concrete acties. Je voelt je verantwoordelijk voor het geheel en het op termijn effectueren van verandering. Je voorziet de coördinator altijd helder, expliciet en tijdig van juiste informatie ten aanzien van voortgang en eventuele drempels of problemen. De kandidaat is een prettige, adviesvaardige gesprekspartner.
 
Inhuur richt zich op:

 • Inbreng van expertise (innovatief, van buiten naar binnen en verandermanagement) en de vertaling van visie naar strategie. Bij voorkeur kennis van en ervaring met ontwikkelen agile of rolling strategy.
 • Procesbegeleiding en meewerken aan concrete (eind)producten
 • Inhoudelijk vakkundige advisering en visie en strategie ontwikkeling met kennis van de belangrijkste ontwikkelingen, technologische trends, de huidige strategische positionering en het veranderpotentieel
 • Bijeenkomsten, workshops etc. voorbereiden, organiseren en begeleiden
 • Meeschrijven aan (tussen)resultaten en (eind)producten (goede schrijfvaardigheden zijn een pré)
 • Opleveren van visueel aantrekkelijke presentaties en inhoudelijke producten 

 
Achtergrond
Als centrale uitvoerder van wetgeving is het CJIB een niet meer weg te denken organisatie. Een betrouwbare partner én een goede dienstverlener. Het CJIB is een stabiele organisatie die de bedrijfsvoering goed op orde heeft. Er zijn verschillende ontwikkelingen die van ons vragen dat we opnieuw kijken hoe en waar het CJIB het best toegevoegde waarde kan leveren. Om ambities verder vorm te geven, is het ambitieprogramma ENTER2025 gestart. Dit programma is verantwoordelijk voor de realisatie van een nieuw strategisch meerjarenplan van het CJIB en het implementatieplan om de veranderingen daadwerkelijk te realiseren.
 
Er zijn 4 ambities geformuleerd:
1. Operationeel regisseur en verbinder in de keten
2. Meer persoonsgericht innen en incasseren
3. Drijvende kracht achter datagestuurd werken en digitale innovatie in de keten
4. Lerend vermogen als randvoorwaarde voor succes
 
Naast de 4 ambities is er het onderdeel Strategie en Governance waarbij invulling wordt gegeven aan de generieke componenten die later hun beslag krijgen in het strategisch meerjarenplan. Denk hierbij aan de omschrijving van de missie/visie, kerntaken, kernwaarden en de stakeholders.
De programmamedewerker die we uitvragen wordt breed ingezet binnen het ambitieprogramma en op ambitie 3: Wij willen drijvende kracht zijn van data gestuurd werken en digitale innovatie in de eigen keten.
Het uitgangspunt is: het CJIB werkt digitaal. Of het nu gaat om innovatie van onze eigen werkprocessen of om het verbeteren van onze dienstverlening aan burgers, bedrijven en ketenpartner. 
 
Eisen

 • Kandidaat heeft aantoonbaar ruime ervaring als IT/Data programmamedewerker. – 3 jaar
 • De kandidaat heeft ervaring met innovatie, data gedreven werken en digitale transformatie. – 3 jaar
 • Je bent analytisch en bekend met zowel de harde als de zachte kant van organisatieontwikkeling projecten gericht op inrichtingsvraagstukken als ook begeleidingstrajecten t.a.v. gedragsverandering. – 3 jaar
 • Kandidaat heeft ervaring met Agile werken op strategisch niveau en beschikt over een agile mindset.  – 3 jaar

 
Wensen

 • Innovatief, Visionair (IT/Data)
 • Communicatief, Kwaliteitsgericht, Analytisch, Motiveren, Creativiteit, Flexibel
 • Resultaatgericht en neemt initiatief, Organisatie-sensitiviteit, Overtuigingskracht, Oordeelsvorming, Netwerken, Omgevingsbewustzijn, Plannen en organiseren
 • De kandidaat heeft bij voorkeur een afgeronde academische opleiding.
 • Je hebt meerjarige ervaring met het adviseren t.a.v. verander- en verbeterprocessen en hoe dit te regisseren in de praktijk.
 • Je hebt meerjarige praktijkervaring met complexe organisatievraagstukken in een veranderende omgeving.
 • Kandidaat heeft uit zijn motivatiebrief blijk gegeven visietrajecten te kunnen vertalen naar concrete doelstellingen voor de uitvoering.

 
Bijzonderheden
De kandidaat is beschikbaar voor minimaal 16 uur per week tot 24 uur per week voor de periode van 5 maanden met de mogelijkheid tot verlening van 2 x 6 maanden.

< Go back to the overview of all orders