Atos

SRQ127501 - Senior Enterprise Architect (382671)

Work location:
Amsterdam
Starting date:
01.05.2019
Ending date:
31.10.2019
Hours per week:
32

Startdatum: 01-05-2019
Einddatum: 31-10-2019
Inzet: 32 uur per week
Locatie: Amsterdam
Datum intakegesprek: asap

Deadline: 18-04-2019 10:00

De volgende eisen en wensen dienen met J of N beantwoord te worden. Indien J dan moet dit duidelijk terugkomen in de motivatie en in de genoemde opdrachten.

Eisen:
- Universitair werk- en denkniveau: sterk ontwikkeld analytisch en structurerend vermogen, pragmatisch en creatief.
- Aantoonbare hands-on ervaring met ontwikkeling van visie en doelarchitecturen in algemene zin.
- Minimaal 3 jaar ervaring met het maken en geven van advies aan senior management, directie en raad van bestuur in de afgelopen 8 jaar.
- Bruggenbouwer in een hoog complexe organisatie met verschillende belangen.
- Minimaal 3 jaar ervaring met het definiëren van programma's en opstellen van roadmaps en business cases in de afgelopen 6 jaar.
- Minimaal 2 jaar ervaring met het inhoudelijk sturen van architecten teams en managen van stakeholders in de afgelopen 8 jaar.
- In staat om complexe processen, informatiebehoeften en systemen snel te analyseren en bepalen van oplossingsrichtingen.
- Aantoonbare hands-on ervaring met ontwikkeling van visie en doelarchitecturen in algemene zin.

Opdracht:
Gezocht wordt een Senior Enterprise Architect die in staat is samenwerking tot stand te brengen, opgehaalde informatie te integreren tot doelarchitectuur en specifieke project/start architecturen.
- Je hebt brede eigen kennis van zowel bedrijfsarchitectuur alsook IT-architectuur.
- Je hebt een uitgesproken mening over modernisering en versimpeling van complexe processen.
- Je formuleert een afgewogen toekomstvisie en communiceert die helder in platen van het proces- en applicatielandschap.
- Je wordt ondersteund door een team van vaste en flexibele it en bedrijfsarchitecten en faciliteert de divisies met de voorzieningen die uit het programma voortvloeien.

Taken/werkzaamheden:
- Opstellen visie en gebruik/behoefte data door business.
- Opstellen doelarchitectuur en gap analyse met huidige organisatie.
- Opstellen en geven van advies aan senior management, directie en Raad van Bestuur.
- Bouwen van bruggen tussen verschillende belanghebbenden.
- Roadmap concretiseren en vertalen naar jaarplateaus.

Achtergrond:
U dient een beknopte beschrijving naast uw CV aan te leveren van maximaal één A4 met betrekking tot de inhoud van de werkzaamheden, adviezen en resultaten zoals hierboven gevraagd, waarin in ieder geval volgend dient te worden opgenomen:
- Naam opdrachtgever
- Periode opdracht
- Omschrijving opdracht
- Uw bijdrage aan de opdracht
- Uw gebruik van communicatie- en adviesvaardigheden;
- Uw vermogen om te motiveren en innovatief te handelen;
- Welke problemen u bent tegengekomen en welke oplossingen u heeft aangedragen en in hoeverre deze oplossingen zijn overgenomen;
- Eindresultaat van de opdracht;
- Wat zou u eventueel achteraf, na afronding van de opdracht, anders gedaan hebben.

< Go back to the overview of all orders