Atos

SRQ127514 - Systeemontwikkelaar met de nadruk op testen STS-4262B / 382869

Work location:
Apeldoorn
Starting date:
01.05.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
36

verplicht:
- OF formulier correct ingevuld met motivatie mee sturen (Als "overige" bijlage bij de aanbieding of naar atosbfa-mailbox@staffingms.com) 
(Graag de officiële voorletters en achternaam van de kandidaat volgens ID vermelden op het OF-formulier.)
- NAW zoals in paspoort of id vemeld
- nl-talig
Zonder bovenvermelde wordt de aanbieding niet in behandeling genomen.

Implementatie/configuratie van standaardpakketten op het Windows platform. Realiseren van koppelingen naar andere systemen zoals BvR, voor verschillende (fiscale) gebruikersgroepen in een user-to-system en/of system-to-system configuratie. Werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit het aandachtsgebied/afdeling 'Ontvangen & Mededelen' (O&M) optioneel aangevuld met aktiviteiten als ontwerpen, bouwen en testen mbv o.a.C# (realisatie), integratie, planning, en we zijn contactpersoon/intermediair richting leverancier. Versiebeheer wordt uitgevoerd in TFS. We zijn specifiek op zoek naar iemand die een testopzet gaat neerzetten incl. alle benodigde testaktiviteiten waaronder ook geautomatiseerd testen
O&M is de IV-poort van de belastingdienst en betreft het behandelen van alle soorten berichten (ingaand en uitgaand). In 2018 is sinds lange tijd weer een standaard pakket (een documentgenerator) daarvoor geïmplementeerd, met nog een aantal nieuw te verwerken aansluiters/klanten in portefeuille. Daarnaast is O&M begonnen met de vervanging van hun applicatielandschap waardoor meer standaardpaketten in de toekomst geïmplementeerd gaan worden (op Windows). Opdracht wordt nu uitgevoerd door een klein (virtual) agile team wat uitbreiding behoeft.

EISEN
- ervaring software ontwikkeling, integratie en test (opt. Ontwerpen/bouwen) 5j
- ervaring met geautomatiseerd testen 3j
- Windows, C#/TFS, netwerkprotocollen, authenticatie en autorisatie, Robot Framework 3j
- kennis van/uitvoering geven aan alle werkzaamheden mbt T
- Inrichting & beheer Ontwikkel-, Test- en Acceptatie-omgeving 2jmap, testautomatisering, performancetesten, regressietesten etc incl rapportages 5j
- Technisch ontwerp/applicatieontwikkeling Windows, C# (zie ook hierboven)
- Technisch ontwerp/applicatieontwikkeling Tmap, geautomatisserd testen, performance testen etc

< Go back to the overview of all orders