Atos

SRQ127516 - Java Ontwikkelaar / 4337B

Work location:
Apeldoorn
Starting date:
01.05.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
40

Verplicht
- Offerteformulier (bijlage) correct ingevuld mee sturen naar AtosBFA-mailbox@staffingms.com
- NAW zoals in paspoort of ID vermeld
- NL-talig
Zonder bovenstaande wordt de aanbieding niet in behandeling genomen.


Deze inzetvraag heeft betrekking op het sub-team configuratie. Dit team bestaat op dit moment uit 4 personen, te weten: 3 ontwikkelaars en 1 tester. Een van de ontwikkelaars zal het team verlaten en dient vervangen te worden. Op basis van de modelleringsbeslissingen van het sub-team modellering zal Quark zodanig geconfigureerd moeten worden dat de content zoals nu aanwezig in Arbortext op een zelfde manier beschikbaar gesteld kan worden in Quark. Het gebruik van Quark zal in principe out-of-the-box gebeuren. Daar waar dit niet mogelijk is zal met Java maatwerk geboden moeten worden. Doelstelling is wel om dat zoveel mogelijk te vermijden.Afstemming met de sub-teams modellering en migratie is essentieel.Expertise:Java, XLST, DITA, DevOPS en geautomatiseerd testen (in de context van een Content Management Systeem).Kennis van de Belastingdienst en de IV-Organisatie is een pre.Kennis en ervaring met een ECM systeem is en pre.Kennis en ervaring met het tool Quark is een pre.Persoonlijke vaardigheden:Resultaat gericht, stressbestendig, samenwerkingsgericht, analytisch;Ervaring met leidinggeven is een pre.
Binnen de IV organisatie is de inzet en het gebruik van bouwblokken cruciaal voor het realiseren van de doelstellingen van de Belastingdienst. Het bouwblok ‘Enterprice Content Managment’ (ECM) heeft als doel het bieden van producten en diensten voor contentbeheer in de breedste zin van het woord. Onder contentbeheer moet worden verstaan het beheren van ongestructureerde en semi-gestructureerde informatie.Voor de publicatie van content wordt nu nog gebruik gemaakt van het product Arbortext en draait op het IBM CM8 hostingsplatform.Als vervanger van het product Arbortext is gekozen voor het product Quark. De opslag van content moet hierbij plaats vinden in XML formaat, waarbij het DITA formaat preferent is. Publiceren kan in een aantal vormen. PDF, HTML en XML zijn standaard, andere vormen zijn in principe leverbaar.Op dit moment is een team reeds gestart met de migratie van Arbortext naar Quark. Echter de snelheid waarmee dit gebeurd is te laag. Er is dan ook gekozen om de aanpak en sturing te wijzigen van een scrum aanpak naar een projectmatige aanpak gecombineerd met uitbreiding van het team. In totaal zal het team uitgebreid worden van 4 naar 8 personen. Het team zal opgedeeld worden in 3 sub-teams met ieder hun eigen aandachtsgebied, te weten:1. Sub-team voor de modellering: inventariseren XML van Arbortext en deze her-modelleren naar de gewenste XML/DITA architectuur voor Quark2. Sub-team configuratie: op basis van de XML/DITA modellering Quark configureren3. Sub-team migratie: op basis van de XML/DITA modellering de migratie van content uit Arbortext naar Quark voorbereidenDoelstelling is om eind 2019 de migratie af te ronden. De druk op afronding van de migratie eind 2019 is hoog. De nieuwe medewerkers zullen in een korte tijd het systeem eigen moeten maken. Een grote mate van zelfstandigheid en resultaatgerichtheid wordt dan ook gevraagd. Het halen van deadlines is cruciaal. Flexibiliteit met betrekking tot inzet is daarbij randvoorwaardelijk.

EISEN:
- Java Software Designer; Microsoft Certified Solution Developer
- Programmeren
- Tmap Next Foundation certificaat
- java/xslt/dita 2j
Devops 2j
- geautomatiseerd testen
- Java Software Designer; Microsoft Certified Solution Developer
- Java; C#; .Net; Visual Basic; SAP/ERP; Groupware/Lotus Notes; Powerbuilder/Sybase; Cobol

< Go back to the overview of all orders