Atos

SRQ127538 - Objectmanager Defensie

Work location:
tilburg
Starting date:
13.05.2019
Ending date:
30.01.2020
Hours per week:
36

Samen met AevesBenefit zoeken wij een Objectmanager voor het ministerie van Defensie in Tilburg.
Voorstellen kan tot 23 april 2019 9:00 uur.

Opdrachtgever
Organisatie & directie
De directie Vastgoedbeheer
De directie Vastgoedbeheer bestaat uit de afdelingen Klant- en Vastgoedmanagement, Technisch beheer, Realisatie West, Realisatie Oost en Expertisecentrum Techniek. De directie Vastgoedbeheer is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen, gebouw gebonden (technische) installaties, boven en ondergrondse infrastructuur, terreinen en gronden van en in het beheer bij het Rijksvastgoedbedrijf zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand.

De afdeling Realisatie Oost
De afdeling Realisatie Oost is (samen met de afdeling Realisatie West) integraal verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de panden die het Rijksvastgoedbedrijf in eigendom en beheer heeft of huurt. De functie van de voorraad panden is zeer divers: van paleizen tot musea, kantoren, gevangenissen, rechtbanken, militaire terreinen en leegstand. Afdeling Realisatie Oost bestaat uit: sectie Noord (provincies Groningen, Friesland, Overijssel, Drenthe), sectie Oost (provincies Gelderland, Flevoland) en sectie Zuid (provincies Noord-Brabant, Zeeland (defensieportefeuille) en Limburg).

Team
Het cluster OPM2 Oost Brabant en Limburg omvatten de functies clusterhoofd, objectmanager, projectleider, projectadministrateur en projectassistent.

Project
De functie van Objectmanager Defensie kent diverse rollen:
• Contactpersoon namens het RVB voor Defensie, aanspreekpunt voor de klant.
• Aansturen van de lokale dienstverlening, specifiek de procesmatige activiteiten/producten.
• Programmasturing op niet planbaar onderhoud, commandantenvoorzieningen en nader opgekomen urgenties.
Bij het beheer van defensielocaties kunnen specifieke (operationele) bedrijfsprocessen, tijd, geld en /of politiek gevoelige aspecten meespelen die kunnen leiden tot belangentegenstellingen. Tekortkomingen of risico’s worden door de objectmanager tijdig gesignaleerd zodat oplossingen gevonden kunnen worden.
De functie van objectmanager voor defensielocaties bevat technische, juridische en bedrijfskundige componenten. Het verhelpen van storingen en het aanpassen van functionaliteit van gebouwen en terreinen vraagt vaak een technische oplossing welke uiteindelijk door een leverancier wordt geleverd. De objectmanager volgt op hoofdlijnen de technische bijzonderheden van een vraagstuk (e.v.t. ondersteund door technische adviseurs) en vormt een oordeel over een door een leverancier voorgestelde oplossing.

Opdrachtomschrijving
• Is verantwoordelijk voor realisatie van niet-planbaar onderhoud (ook in relatie tot de Servicedienst Defensie).
• Geeft functioneel leiding aan het districtsgebonden objectmanagementteam met daarin projectleiders, locatieverantwoordelijke, technische districtsmedewerkers en servicedienst welke met name belast zijn met de programma’s niet-planbaar onderhoud, nader opgekomen urgenties, commandantenvoorzieningen en servicecontracten.
• Is intermediair, een spin in het web, tussen de klant/gebruiker(s), installateur(s), leverancier(s), adviseur(s), Rijksvastgoedbedrijf en andere partijen;
• Is aanspreekpunt voor de lokale object beheerorganisatie van de klant/gebruiker van Defensie;
• Is actiehouder/initiator van periodieke locatie-overleggen met klant/gebruikers;
• Formuleert voorstellen om klantwensen, (onderhoud-) werkzaamheden, projecten te initiëren, aan elkaar te koppelen en tekortkomingen en risico’s in te schatten/te beheersen;
• Is op de hoogte van relevante objectgerelateerde instandhoudingsactiviteiten, waaronder aspectprogramma’s, uitvoering van keuringen, planmatigonderhouds- en nieuwbouwprojecten en omgevingsmanagementaspecten;
• Is op de hoogte van de visie, wensen en tevredenheid van de klant als het gaat om het functioneren van de defensielocaties;
• Is op de hoogte van de onderhoudstoestand van gebouwen, technische installaties, boven-
en ondergrondse infrastructuur en sport- en groenvoorzieningen;
Naast de vaste werkzaamheden als objectmanager kunnen ook andere werkzaamheden worden opgedragen.

Functie-eisen
De objectmanager die wij zoeken heeft minimaal drie jaar werkervaring in een projectmatig georganiseerde vastgoedomgeving waarin rekening moet worden gehouden met meervoudige complexe belangen. Daarnaast heb je een voltooide relevante opleiding (minimaal op HBO-niveau) op het gebied van vastgoed- en/of objectenbeheer dan wel facilitair beheer in al zijn facetten (bedrijfskundig), dan wel HBO-werk-/denkniveau op basis van aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie.
Je hebt affiniteit met directievoering en technische uitvoeringsaspecten van het onderhoud. Het is een pre als je beschikt over kennis van de diverse fasen in het totale vastgoedproces. Ook is het een pre als je ervaring hebt met verschillende managementculturen. Ervaring binnen of met Defensie is eveneens een pre.

Competenties:
Je bent je bewust van de dynamiek, processen en verschillende belangen binnen de betrokken organisaties en partijen en je bent in staat je gemakkelijk aan de omstandigheden aan te passen. Je onderkent tijdig de (politieke) afbreukrisico’s voor de bewindspersonen en het Rijksvastgoedbedrijf en defensie en anticipeert met de juiste interventies en stevigheid. Je bent pro-actief en organisatie sensitief. Je hebt aantoonbare ervaring in het maken van afspraken met anderen over de kwaliteit en kwantiteit van het te leveren werk en houdt de voortgang in de gaten van eigen acties en van anderen. Je weet je werk uitstekend te plannen en te organiseren en je bent in staat om ook aan niet vakgenoten de essentie van knelpunten en projecten over te brengen. Je kunt snel, goed werken onder tijdsdruk en je bent communicatief sterk op operationeel en tactisch niveau en klant- en resultaatgericht. Het samenwerken in multidisciplinaire teams is een vanzelfsprekendheid. Je bent in staat om de mening van anderen te beïnvloeden.

< Go back to the overview of all orders