Atos

SRQ127551 - Technische specialist architectuur en configuratie 121227 / 383710

Work location:
De Bilt
Starting date:
06.05.2019
Ending date:
06.01.2020
Hours per week:
18

Aanleveren (NL): Een naar de aanvraag geschreven MPP (maximaal 5 pagina's!) + ALLE eisen (KO) en wensen stuk voor stuk beantwoord met Ja/Nee én kort aangetoond uit CV + Skill-level + Postcode en woonplaats + Beschikbaar per wanneer, aantal uren/week inzetbaar en geplande vakantie binnen 3 mnd.

Met deze offerteaanvraag beoogt het RIVM, verder aangeduid als Aanbesteder, ondersteuning te verwerven voor het uitvoeren van ontwerp, configuratie en installatiewerkzaamheden:Technische specialist architectuur en configuratiemet kennis van Keycloak, Ansible, Linux en informatie- en netwerkbeveiligingOp deze opdracht is geen einddatum van toepassing, maar een maximum contractbedrag van 15.000 euro excl. BTW. De te bestede uren worden verrekend met het contractbedrag. Het maximale uurtarief voor deze opdracht is € 120,00. De inzet vindt plaats medio mei 2019.De kandidaat zal in overleg met de leverancier worden ingezet als ondersteuning bij het uitvoeren van taken. De werkzaamheden moeten op de locatie van de leverancier uitgevoerd worden, en in overleg moet ook worden samengewerkt met RIVM medewerkers op de locatie van het RIVM in Bilthoven.De werkzaamheden worden toegelicht in het document dat bij deze offertevraag is opgenomen.
De werkzaamheden omvatten adviseren over de inrichting van een veilige reverse proxy functie voor een klein aantal applicaties dat buiten het ongevalsnetwerk beschikbaar moet worden. Hiertoe wil het RIVM de applicatie Keycloak inzetten. Een uitgebreidere beschrijving van het werk is in een bijlage opgenomen

Eisen:
- De aangeboden kandidaat heeft kennis en ervaring met het ontwerp en inrichting van een veilig DMZ conform eisen en "goed vakmanschap".
- De aangeboden kandidaat heeft kennis en ervaring met de installatie en configuratie van Keycloak.
- De aangeboden kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring met de koppeling van Keycloak met LDAP en het aanbieden via Keycloak van diverse applicaties, waaronder specialistische applicaties (applicaties die in opdracht ontwikkeld zijn).
- De aangeboden kandidaat beschikt over kennis en ervaring met het aanpassen van applicaties zodat via Keycloak single sign on mogelijk is.
- De aangeboden kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring met het gebruik van Ansible

Opdracht:
Van de kandidaat wordt gevraagd:
- mee te denken over en voorstellen te doen een goed, robuust, onderhoudbaar en veilig ontwerp voor de reverse proxy functie. Hierbij wordt rekening gehouden met de eisen die gelden (bijv. BIR) en "goed vakmanschap".
- advies te geven over de configuratie van o.a. Keycloak en andere applicaties die nodig zijn voor deze functie
- mee te werken aan de installatie en configuratie van deze functie via Ansible
- documentatie te maken en uitleg te geven over het beheer en onderhoud van de functie.

In CalNet wordt gebruik gemaakt van Centos 7.x. Alle machines zijn virtueel en gebaseerd op VMWare 6.5. Voor de configuratie van servers wordt gebruik gemaakt van Ansible versie 2.7. Authenticatie en autorisatie gebeurt tegen een Univention LDAP server (OpenLDAP).

Applicaties die extern beschikbaar gemaakt moeten worden zijn bijvoorbeeld:
- wiki (Atlassian Confluence)
- Java JBoss/Tomcat applicaties
- RoundCube chat 

< Go back to the overview of all orders