Atos

SRQ127560 - arbeidsjurist

Work location:
Huis van de Stad Burgemeester Jamesplein
Starting date:
17.06.2019
Ending date:
19.12.2019
Hours per week:
24

Het takenpakket voor het komende half jaar zou er als volgt uit kunnen zien:

  • Adviezen ten aanzien van het beleid van de gemeente op het gebied van arbeidsvoorwaarden, rechtspositie en juridische aspecten, binnen het gemeentelijk beleid, zodat een effectief en efficiënt beleid op het betreffende gebied ontstaat
  • Advisering aan en ondersteuning van bestuur, management en HRM-medewerkers, binnen het gemeentelijk beleid van de betreffende opdrachtgever, zodat vragen worden beantwoord en knelpunten worden opgelost
  • Juridische afhandeling van personele aangelegenheden, binnen geldende wet- en regelgeving zodat een zorgvuldige afhandeling van betreffende zaken gewaarborgd is, waaronder het eventueel behandelen van dossiers t.a.v. disfunctioneren en ziekteverzuim
  • Sparringpartner voor leidinggevende, gemeentesecretaris/algemeen directeur en portefeuillehouder ten aanzien van onderwerpen  m.b.t. de medezeggenschap
  • Het behandelen van vraagstelling m.b.t. rechtspositionele onderwerpen van decentrale politieke ambtsdragers


Je bent een gedreven jurist, met hart voor de overheid. Jouw interesse ligt op bij het arbeids- en ambtenarenrecht en je vindt het interessant om op dit grensvlak te werken. Daarnaast vind je het leuk om te werken in een krachtenveld met ondernemingsraad en vakorganisaties.

< Go back to the overview of all orders