Atos

SRQ127591 - IB-coördinator IBC (384217)

Work location:
'S-Gravenhagen
Starting date:
01.05.2019
Ending date:
30.09.2019
Hours per week:
36

Op deze aanvraag mogen alleen eigen medewerkers of kandidaten die bij jullie op de payroll staan worden aangeboden!!
 ZZP is alleen mogelijk rechtstreeks via ATOS


Opdracht-/functiebeschrijving
De IB-coordinator (IBC) ondersteunt de divisie Hoogbeveiligd bij het borgen van de actualiteit en de effectiviteit van het stelsel van beveiligingsmaatregelen. De IBC adviseert en ondersteunt het management en de medewerkers op het gebied van Informatiebeveiliging. De IBC rapporteert aan de divisiemanager. De belangrijke taken en verantwoordelijkheden van de IBC zijn:
• Adviseert op operationeel en tactisch en strategisch niveau over aan informatiebeveiliging gerelateerde zaken binnen de scope van de HB dienstverlening
• Ondersteunt bij informatiebeveiligingsincidenten
• Zorgt voor implementatie en gebruik van een ISMS binnen de divisie (niet alleen een tool)
• Verzorgt een IB bewustwordingsprogramma binnen de divisie
• Ondersteunt het management bij het actueel houden van het ISMS
• Is verantwoordelijk voor het beheer van de (baseline)documenten binnen het team volgens de afgesproken procedures
• Adviseert de projecten over informatiebeveiliging in projecten waar het team bij betrokken is
• Ondersteunt het management bij het maken van de maandelijkse IB-rapportage
• Vervult zijn rol in nauwe samenwerking met architecten van de afdeling, het DICTU Security Center en stemt af met de Coördinator IB van de directie Infrastructuur over vragen buiten het bereik van de divisie
• Doet voorstellen voor nieuwe toepassingen en realiseert deze ook, ondernemersgeest
• Is in staat om beleidsdocumenten op te stellen en hiervoor - evt Rijksbreed - draagvlak te creëren
• Je bent Is een doener die theorie naar praktijk kan vertalen
 
 
Achtergrond
DICTU is oa leverancier van infrastructurele beheer- en nieuwbouw dienstverlening. Voor het rekencentrum gelden zeer hoge eisen m.b.t. beschikbaarheid en veiligheid. De beveiligingseisen die van toepassing zijn, gaan uit boven departementaal vertrouwelijk. Een screening AIVD-A of B screening kan op een later moment van toepassing worden.
 
 
KO-Eisen
Personen met ervaring binnen het gevraagde vakgebied die reeds binnen complexe omgevingen actief zijn geweest – 5 jaar
Werkervaring en -denkniveau HBO/universitair =- 5 jaar
Ruime kennis en ervaring op het gebied van privacy binnen ICT o.b.v. bijv. wet- en regelgeving – 5 jaar
CISSP, CISM – 3 jaar
BIR, BIG of BIO – 3 jaar
ISO 27001 – 3 jaar
 
 
Wensen
Analytisch zeer scherp
Communicatief zeer vaardig
Kenmerken van de kandidaat: DOEN, Initiatief, ondernemersgeest en verantwoordelijkheid
Ervaring binnen de overheid en/of Rijksoverheid is een pré
Bekend zijn met de processen en procedures zoals die binnen de (rijks) overheid worden gehanteerd.
Eigen laptop en gsm meebrengen
 
Datum intake
zsm
 
Start datum
1-5-2019
 
Eind datum
30-09-2019
(met optie op verlenging)

< Go back to the overview of all orders