Atos

SRQ127959 - Directievoerder/toezichthouder civiel- en cultuurtechnische werken

Work location:
Alphen aan den Rijn, Stadhuis
Starting date:
01.05.2019
Ending date:
31.10.2019
Hours per week:
10

Het team Projecten is verantwoordelijk voor het projectmatig realiseren van civiel- en cultuurtechnische projecten.
De directievoerder/toezichthouder houdt toezicht op de uitvoering van werken voor de gemeente. Bewaakt de nakoming van gemaakte afspraken i.h.k.v. het contract.
Treedt op een aantal projecten op als directievoerder.

Meer inhoudelijk stuurt de toezichthouder door heldere en pro-actieve communicatie, op draagvlak en resultaten. Hij/zij zorgt voor de organisatie en planning van de uitvoering van (voornamelijk) civieltechnische projecten in de openbare ruimte (riolering, civieltechnische kunstwerken, wegen, beplanting en openbare verlichting), inclusief de afstemming en communicatie met de omgeving. Hij/zij is dus bekend met omgevingsmanagement en BLVC.
De toezichthouder heeft ruime ervaring met de uitvoering van cultuurtechnische werken.
Op een energieke wijze is hij/zij in staat projecten naar een optimaal en duurzaam eindresultaat te leiden. Hij/zij heeft als belangrijke taak het houden van toezicht op de contractconforme uitvoering. Ook wordt van hem/haar inzet gevraagd bij de (contract)voorbereiding van werkzaamheden in de openbare ruimte, met name het toetsen van ontwerpen, bestekken en van kostenramingen.
 
Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor de (contract)administratie van projecten, opstellen van weekrapporten en het geïnformeerd houden van de directievoerder.
 
De toezichthouder die wij zoeken kan door zijn/haar manier van werken de gemeente op een positieve manier onder de aandacht brengen van externen. Daarbij is hij/zij klankbord voor collega-directievoerders en -toezichthouders. De toezichthouder die wij zoeken is voorts kritisch en doortastend en bouwt aan relaties. Hij/zij ziet kansen, hanteert conflicten en onderhandelt. Hij/zij is ‘de spil’ tussen aan de ene kant onze inwoners en aan de andere kant de verschillende aannemers.

Tevens beschikt de kandidaat heeft minimaal afgeronde MBO opleiding civiele techniek of gelijkwaardig en heeft de toezichthouder een cursus UAV gevolgd.

De competenties die horen bij de organisatie en bij deze functie zijn:

 • deskundig
 • klantgericht
 • integraal werken
 • creatief
 • projectmatig werken
 • communicatief vaardig
 • stressbestendig
 • verantwoordelijk
 • oordeelsvorming
 • conflicthantering
 • plannen en .organiseren.Deze externe functie betreft een bestaande functie welke wordt gecontinueerd aangezien de project werkzaamheden nog niet zijn afgerond. De contractperiode van de huidige ingehuurde toezichthouder is eindigend waardoor deze functie opnieuw wordt aangeboden.

< Go back to the overview of all orders