Atos

SRQ128035 - Medior Procesontwerper en -beheerder (385726)

Work location:
Apeldoorn
Starting date:
17.06.2019
Ending date:
01.05.2020
Hours per week:
40

Medior Procesontwerper en -beheerder 
Deze aanvraag gaat om meerdere posities.


De volgende eisen en wensen dienen met J of N beantwoord te worden. Indien J dan moet dit duidelijk terugkomen in de motivatie en in de genoemde opdrachten.

Eisen:
- HBO- werk en denkniveau (Informatica/ bedrijfskunde)
- Minimaal 3 jaar (recente) ervaring met gegevensanalyse
- Vakinhoudelijke opleiding procesontwerp en informatieanalyse volgens de geldende theorieën
- Integrale methodische benadering (SCOPAFIJTH) bij onderzoek en advisering gebruik makend van de betreffende methode, technieken en gereedschappen.
- Kennis van Sociale Verzekeringswetten. Voorkeur gaat uit naar Wajong en Participatiewet
- Minimaal 3 jaar kennis en ervaring in de afgelopen 5 jaar met toegepaste ICT in grote organisaties (systeemlandschap)

Competenties:
Bedrijfscompetenties
- Klantgerichtheid
- Resultaatgerichtheid
- Samenwerken
Specifieke competenties
- Kwaliteitsgerichtheid
- Oordeelsvorming
- Organisatiesensitiviteit
- Probleemanalyse
- Netwerken

Vakinhoudelijke competenties Inhoudelijke competenties
Op het gebied van de organisatie kent de medewerker:
- De missie en bedrijfsdoelstellingen van UWV.
- Globaal de wetgeving en organisatie van de Sociale Zekerheid en specifiek de plaats van UWV in de keten; op hoofdlijnen de organisatie van UWV

Generieke vakinhoudelijke competenties
- Functioneert minimaal op HBO niveau
- Kent en gebruikt de theorieën, methoden en instrumenten van zijn specialistisch vakgebied
- Kent en begrijpt wet en regelgeving SV
- Kent en gebruikt de voor zijn vakgebied relevante processen, procedures en systemen

Naast de vakinhoudelijke competenties van de junior procesontwerper en beheerder heeft de medior procesontwerper en beheerder de volgende specifieke vakinhoudelijke competenties:
- HBO werken denkniveau met een bedrijfskundige, procesgeoriënteerde achtergrond
- Vakinhoudelijke opleiding procesontwerp en informatieanalyse volgens de geldende theorieën en UWV beleid.
- Integrale methodische benadering (SCOPAFIJTH) bij onderzoek en advisering gebruik makend van de betreffende methode, technieken en gereedschappen.
- Kennis van de mogelijkheden van ICT.
- 3 jaar relevante werkervaring.

Opdracht:
Doel van de Functie
Het binnen het vakgebied vertalen van besluitvorming, UWV doelstellingen, wet en regelgeving en beleid naar informatiebehoefte, proces en systeemvereisten, procedures en/of opleidingen ten behoeve van de uitvoering.

- Vertegenwoordigt de afdeling als specialist op het vakgebied in en extern.
- Vertegenwoordigd organisatieonderdeel in de keten t.b.v. ontwikkeling van integrale organisatie overschrijdende processen.

< Go back to the overview of all orders