Atos

SRQ128036 - Scrummaster IBS-4378 / 385857

Work location:
Apeldoorn
Starting date:
20.05.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
40

verplicht:
- OF formulier correct ingevuld met motivatie mee sturen (Als "overige" bijlage bij de aanbieding of naar atosbfa-mailbox@staffingms.com) 
(Graag de officiële voorletters en achternaam van de kandidaat volgens ID vermelden op het OF-formulier.)
- NAW zoals in paspoort of id vemeld
- nl-talig
Zonder bovenvermelde wordt de aanbieding niet in behandeling genomen.


Aanleveren (NL): Een naar de aanvraag geschreven MPP (maximaal 5 pagina's!) + ALLE eisen (KO) en wensen stuk voor stuk beantwoord met Ja/Nee én kort aangetoond uit CV + Skill-level + ALLE voorletters en geboortedatum volgens paspoort/id + Beschikbaar per wanneer, aantal uren/week inzetbaar en geplande vakantie binnen 3 mnd.

Eisen:
Knock-out criteria:
Kennis en ervaring als scrummaster (gecertificeerd) - 3 jaar.
Ervaring met werken volgens SAFe - Ervaring met werken volgens SAFe

Projectmanagement:
Professional Projectmanager; PRINCE2 Practitioner

Wensen:
Kennis van de organisatie en de processen van de Belastingdienst is een pré.
Kennis van de ontwikkelprocessen in de IV-Keten is een pré.

Competenties:
Assertieve persoonlijkheid met een kritische blik en een oplossingsgerichte, samenwerkende mentaliteit.
Veranderingsgericht en creatief: iemand die gemakkelijk in iets nieuws durft te stappen of een nieuw pad durft te verkennen.Opdracht:
Voor het voorbereidingsteam van de ART Buitenland zijn wij op zoek naar een enthousiaste scrummaster. Het voorbereidingsteam bestaat uit architecten en procesontwerpers en ontwikkelt zich verder in het werken conform SAFe. Op dit moment is er geen scrummaster in het team werkzaam en worden deze werkzaamheden verdeeld onder de medewerkers. We willen hierin een professionaliseringsslag maken en gezien de omvang en complexiteit van de werkzaamheden zoeken wij voor de periode van ongeveer een jaar een fulltime scrummaster die kan helpen met het verder inrichten en professionaliseren.

Achtergrond:
De IBS Omzetbelasting is verantwoordelijk voor adviesregie, architectuur, ontwerp, bouw, test, integratie, (gebruikers)documentatie en het implementatierijp opleveren van de aangepaste bedrijfsprocessen en informatievoorziening.IBS Omzetbelasting is verantwoordelijk voor de integratie van de gehele oplossing die gerealiseerd kan worden door de eigen teams van IBS OB, STS, GBS en raakvlakken binnen IBS. IBS Omzetbelasting stemt de architectuur af, stuurt de realisatie en de planning via de releasetrain en verstrekt de opdrachten naar de raakvlakken. IBS OB neemt de lead bij testen over de onderdelen heen en stemt af met productmanagement over prioritering en implementatie- en releasemomenten. De keten omzetbelasting staat de komende jaren voor grote uitdagingen. De Europese en nationale wet- en regelgeving is sterk in ontwikkeling. Daarnaast is het applicatielandschap sterk verouderd. Om aan huidige en nieuwe wet- en regelgeving te kunnen blijven voldoen zal het applicatielandschap moeten worden gemoderniseerd, met gebruikmaking van state-of-the-art architectuurprincipes en technologieën. Hierbij moet voortdurend de afweging worden gemaakt tussen enerzijds het tijdig kunnen voldoen aan de business eisen en het anderzijds realiseren van een robuust en wendbaar applicatielandschap.

 

< Go back to the overview of all orders