Atos

SRQ128037 - Beheerder (Senior) (Functioneel) IBS-4375 / 385986

Work location:
Apeldoorn
Starting date:
20.05.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
36

verplicht:
- OF formulier correct ingevuld met motivatie mee sturen (Als "overige" bijlage bij de aanbieding of naar atosbfa-mailbox@staffingms.com) 
(Graag de officiële voorletters en achternaam van de kandidaat volgens ID vermelden op het OF-formulier.)
- NAW zoals in paspoort of id vemeld
- nl-talig
Zonder bovenvermelde wordt de aanbieding niet in behandeling genomen.


Aanleveren (NL): Een naar de aanvraag geschreven MPP (maximaal 5 pagina's!) + ALLE eisen (KO) en wensen stuk voor stuk beantwoord met Ja/Nee én kort aangetoond uit CV + Skill-level + ALLE voorletters en geboortedatum volgens paspoort/id + Beschikbaar per wanneer, aantal uren/week inzetbaar en geplande vakantie binnen 3 mnd.

Eisen:
- HBO werk en denkniveau
- Ervaring met implementatie en Beheer van Extern verworven software(paketten) – 3 jaar
- aantoonbare ervaring met agile / scrum werken – 2 jaar
- Applicatiebeheer
- Functioneel beheer
- Incidentmanagement
Opleidingen /  Certificaten
- Service Control: ITIL, ASL, BISL

Wensen:
- Kennis van de belastingdienst is een pré
- Kennis van bedrijfsprocessen, HR processen
- Ervaring met A&P testen
- Ervaring met opstellen van risico analyse en kennis van AVG-wetgeving
- Ervaring met beheer web-based applicaties
- SAFe-Agilist(bijv. SA-4.0 of SA 4.5 gecertificeerd)

Competenties:
- samenwerken: werkt in team en ketenverband actief mee aan het gezamelijke resultaat en draagt bij aan een goede werksfee
- initiatief: onderkent risico en issues tijdig en neemt tijdig het initiatief tot het (laten) nemen van maatregelen.
- flexibiliteit: gaat soepel met veranderingen en onverwachte situaties BINOM.DIST(

Opdracht:
De beheerder voert uit het functioneel en applicatief beheer van extern verworven software(pakketten) binnen IV/ IBS Bedrijfsvoering Team Personeel in nauwe samenwerking met business(SSO Organisatie en Personeel).
De werkzaamheden richten zich vooral op het voorbereiden en uitvoeren van de implementatie, meewerken aan risico analyses, ondersteunen van data-migraties, ondersteunen van de Gebruikers Acceptatie Test en testen van beheercriteria (non-functionals) en ondersteunen autorisatiebeheer. Dit alles in een omgeving van extern verworven software o.a. SAAS oplossingen (veelal web-based).
We zoeken iemand met brede ervaring op het gebied van implementatie en beheer en van extern ingekochte software(pakketten) voor ondersteuning van de Personeelssystemen van de Belastingdienst.
Tevens heeft de beheerder zijn bijdrage in de agile-events zoals systemdemo's, PI-plann+C148ing, Inspect and Adapt en verbetersessies.
We zijn gestart met een deels Agile aanpak die nog verder concreet moet worden gemaakt binnen de teams van IBS Bedrijfsvoering.
Belangrijke Competenties: Samenwerken, Plannen en organiseren,Communiceren, Creativiteit, Zelfstandigheid en Resultaatgerichtheid.

Achtergrond
IBS Bedrijfsvoering(BV) is verantwoordelijk voor ontwikkeling, beheer, exploitatie van alle software systemen die gebruikt worden bij de ondersteuning van de bedrijfsvoering van de Belastingdienst.
Voor deze opdracht ligt de primaire focus op ondersteuning van de primaire processen bij de SSO Personeel & Organisatie. Het betreft ondersteuning voor de Personeelsprocessen, zoals werving en selectie, assessments , arbo.
Deze opdracht wordt uitgevoerd binnen het team Personeel (systemen) van de IV organisatie van de Belastingdienst.De systemen die worden geïmplementeerd en beheerd zijn veelal extern ingekochte producten.
Tevens wordt steeds meer gebruik gemaakt van Rijksbrede ontwikkelingen waarbij gezamenlijk gebruik wordt gemaakt van aangekochte producten. Op dit moment zijn we o.a. bezig met voorbereiding voor aansluiting op een pakket voor rijksbrede werving en selectie, aankoop van arbosystemen.
We zijn gestart met een project om, door de business gekochte software in beheer te nemen door de IV organisatie.
Dit in een nauwe samerking tussen IV en Business.

 

< Go back to the overview of all orders