Atos

SRQ128039 - Procesarchitect Sturen & Verantwoorden en Financiën IBS-4379 / 385990

Work location:
Apeldoorn
Starting date:
20.05.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
36

verplicht:
- OF formulier correct ingevuld met motivatie mee sturen (Als "overige" bijlage bij de aanbieding of naar atosbfa-mailbox@staffingms.com) 
(Graag de officiële voorletters en achternaam van de kandidaat volgens ID vermelden op het OF-formulier.)
- NAW zoals in paspoort of id vemeld
- nl-talig
Zonder bovenvermelde wordt de aanbieding niet in behandeling genomen.


Aanleveren (NL): Een naar de aanvraag geschreven MPP (maximaal 5 pagina's!) + ALLE eisen (KO) en wensen stuk voor stuk beantwoord met Ja/Nee én kort aangetoond uit CV + Skill-level + ALLE voorletters en geboortedatum volgens paspoort/id + Beschikbaar per wanneer, aantal uren/week inzetbaar en geplande vakantie binnen 3 mnd.

Eisen:
- Archimate – 3 jaar
- BPMN – 3 jaar
- Agile scrum – 1 jaar
- SAP FICO/PSM/BW – 4 jaar
- kennis van het kas-/verplichtingenstelsel
- Kennis op het gebied van control & finance

Wensen:
- Kennis van de Belastingdienst Organisatie
- Je moet goed kunnen samenwerken, resultaatgericht zijn, proactief en zorgen voor kennisoverdracht
- Je bent in staat om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de opdrachtgever en de collega’s
- 36 uur beschikbaar

Competenties:
- Sterke communicatieve vaardigheden
- Sterke analytische vaardigheden
- Samenwerken

Opdracht:
De Belastingdienst zoekt een Solution Proces Architect (SPA) met gedegen SAP FICO/BW/FM kennis die de volgende activiteiten ontplooit:
- Werkt binnen de kaders van de concern- en domeinarchitectuur en bewaakt deze in de verdere voortbrenging van IV-oplossingen;- Levert een bijdrage aan én coördineert het opstellen van impact-analyses en business cases;
- Stelt een Globaal Ontwerpen op, hieronder valt o.a.
  + het organiseren en begeleiden van workshops voor het uitwerken van requirements t.b.v. GO;
  + afstemming met koppelvlakken (innen en betalingsverkeer) t.b.v. follow-projecten.
- Werkt Archimate-modellen uit voor de bedrijfslaag (Conceptueel GegevensModel).
- Opstellen procesontwerp (in BPMN) en alle activiteiten die daarbij horen.- Uitvoeren architectuurcontrol.
- Bijdragen aan portfoliomanagement.- Advisering tijdens de ontwerp- en realisatiefase van software ontwikkelIV-trajecten

Achtergrond
IBS Bedrijfsvoering (BV) is verantwoordelijk voor beheer, exploitatie en ontwikkeling van alle software systemen die gebruikt worden bij de ondersteuning van de bedrijfsvoering van De Belastingdienst. Onze klanten zijn onder andere de SSO's Personeel & Organisatie, CFD en Financieel & Managementinformatie. De systemen die we onderhouden en implementeren zijn veelal SAP systemen of extern ingekochte pakketten. Deze functie bevindt zich binnen de domeinen Sturen & Verantwoorden en Financiën van IBS BV.

 

< Go back to the overview of all orders