Atos

SRQ128042 - Software Engineer - Java

Work location:
Utrecht
Starting date:
13.05.2019
Ending date:
30.04.2020
Hours per week:
36

Locatie: Utrecht
Start: 13/05/2019
Duur: 30/04/2020
Inzet: 36 uur per week
 
ZZP: Niet Toegestaan
2 dagen gratis inwerkperiode is vereist
Taaleisen: Nederlands
Deadline: Donderdag 2/5 12:00 uur

Software Engineer - Java Niche

Opdrachtbeschrijving
Binnen het team Angels van de afdeling Lending Retail & Advice worden een aantal platformen gebouwd en onderhouden waarop DevOps op een makkelijke en secure way applicaties kunnen ontwikkelen. Om meer DevOps teams te ondersteunen is de volgende slag in automatiseren van deze platforms. Nu zijn deze reeds geautomatiseerd maar we willen daar voor meeste diensten een self-service portal voor ontwikklen zodat teams zonder verdere ondersteuning hiervan gebruik kunnen maken. Ontwikkelen van deze self-service portals is de opdracht. Kennis van Rabobank IT Systems procedures en werkwijze in enorme pre. Kennis van micro service platform Mesos/Marathon en ELK stack vereiste. Betreft een nederlandstalige functie, selectie op basis van gesprek en intake.

Welk resultaat/resultaten er behaald worden (SMART)
Specifiek: Bouwen van secure portal voor een aantal platform diensten (Mesos/Marathon, ELK, Selenium Grid, Databases Cloud) om deze diensten self-service aan te kunnen bieden.
Meetbaar: Portals zijn beschikbaar en worden door DevOps teams actief gebruikt.
Acceptabel: De doelen zijn haalbaar door ruime ervaring met ontwikkeling Agile software development in een micro-services omgeving (inclusief de ondersteunende tooling)
Realistisch: De doelen zijn passend bij de voortgang van het proces, en door de ervaring van de kandidaat uit te voeren naar verwachting.
Tijdsgebonden: Huidige verwachting is dat meeste portals gerealiseerd zullen zijn voor einde van 2019.

Welke specifieke kennis brengt een deskundige mee die (bijv) een interne medewerker niet heeft:
Zeer ruime ervaring met Agile software development (m.n. Java);
Ruime ervaring met automatiseren van het software development proces.
Ervaring met software development in een moderne micro-services omgeving (specifiek ervaring met Mesos/Marathon en bijv. ELK).

Werkt de deskundige stand alone of in een team? Of wordt hij direct aangestuurd door de leidinggevende?
De werkzaamheden gebeuren in nauwe samenwerking met mensen van team Angels dat huidige diensten en platform bouwt en beheert. De deskundige kan het bouwen van de portals zelfstandig doen. Voortgang van realiseren van de portals wordt door deskundige op regelmatige basis besproken met de IT Leads van de afdeling

Gaat de deskundige mee in de GROW ?
Nee

Vrijheid van werken, in hoeverre is de deskundige vrij in het invullen van het “wat” van zijn/haar werkzaamheden?
De deskundige heeft binnen het raamwerk van wetten en regelgeving van de Rabobank de volledige vrijheid om zijn taken vorm te geven zoals hem goed dunkt. Hij/zij brengt expertise mee waardoor DevOps teams betere tooling krijgen zodat deze sneller en beter functionaliteit kunnen opleveren.

In hoeverre wordt vanuit de Rabobank aangegeven “hoe” de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden?
Werkzaamheden worden vormgegeven in de vorm van doelen (bijv. ‘teams moeten via portal, op een secure wijze, zelfstandig logging en monitoring kunnen inrichten in de ELK stack’). De DevSecOps Engineering kan dit zelfstandig realiseren, afgestemd wordt met de IT Leads van de afdeling.

< Go back to the overview of all orders