Atos

SRQ128253 - Communicatiemedewerker

Work location:
Utrecht
Starting date:
06.06.2019
Ending date:
08.06.2020
Hours per week:
36

Wie zijn wij?
In Goedopweg werken de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en U15 (netwerk van werkgevers in de regio) samen aan een goede bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Utrecht. Goedopweg was van 2015 - 2018 onderdeel van het landelijke programma Beter Benutten.
Hoe houden we de regio Utrecht op korte termijn bereikbaar?
De regio Utrecht is voor het verkeer en vervoer de draaischijf van Nederland. Dagelijks zijn hier meer dan een miljoen reizigers onderweg. Daarom is het belangrijk dat de regio Utrecht voor iedereen bereikbaar en leefbaar blijft.
Om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Utrecht te verbeteren richt Goedopweg zich op het verbeteren van de doorstroming en het realiseren van meer spreiding in de manier en het tijdstip van reizen. De Goedopweg-projecten hebben tot en met 2018 dagelijks 9.900 auto’s uit de spits gehaald! Op basis van huidige uitdagingen, leerervaringen en nieuwe mogelijkheden gaat Goedopweg de komende jaren onverstoord verder met haar missie. Bekijk www.goedopweg.nl voor meer informatie.
Goedopweg wordt uitgevoerd door een zelfstandige programmaorganisatie onder leiding van een programmamanager, die rechtstreeks wordt aangestuurd door een (bestuurlijke) Regionale Stuurgroep. Het communicatieteam bestaat naast jouw functie uit een communicatieregisseur, een communicatiemedewerker een online specialist en een stagiaire.
Wat ga jij doen?
De communicatiemedewerker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de communicatieactiviteiten die voortvloeien uit de project- en communicatieplannen van Goedopweg. Je bewaakt hierbij de effectiviteit en kwaliteit van de communicatiemiddelen van de projecten en de planning en voert de communicatieplannen uit. Daarnaast schrijf je persberichten bij mijlpalen en organiseer je persmomenten die de pers niet wil missen.
Daarnaast schrijf je de benodigde content voor de website en ben je verantwoordelijk voor diverse offline middelen. Je beschikt daarom over uitstekende redactionele vaardigheden en je weet externe bureaus goed aan en bij te sturen in het ontwikkelen van communicatie uitingen die de doelgroep aanzetten tot gedragsverandering .
De communicatieactiviteiten kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdgroepen:
  • Externe communicatie over Goedopweg.
  • Externe communicatie vanuit verschillende projecten en bij grote wegwerkzaamheden (de ‘Minder Hinder aanpak’) gericht op diverse doelgroepen en met het doel een beoogde gedragsverandering binnen de bepaalde doelgroep te realiseren.
  • Interne communicatie

< Go back to the overview of all orders