Atos

SRQ128500 - Senior adviseur

Work location:
Utrecht
Starting date:
01.06.2019
Ending date:
29.02.2020
Hours per week:
0

Samen met AevesBenefit zijn wij op zoek naar een Senior adviseur voor het Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit te Utrecht. 
Voortstellen kan tot 17 mei 2019 11:00 uur. 


Opdracht
Je levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en het samen bouwen aan de nieuwe afdeling Audits & Bedrijvenbeheer. Dit traject is al gestart. Het werken aan de ambitie van de rol als toezichthouder gericht op een goed uitgewerkte en betrouwbare aanpak voor het toezicht op erkende en/of geregistreerde bedrijven en externe partijen met een toezicht-, keuring- of onderzoekstaak is daarbij leidend. Efficiënte en doelmatige inzet als basis van risicogericht toezicht is hierbij essentieel. 
 
Het ontwikkeltraject 05 waar je een bijdrage aan levert is het publiceren van de NVWA ‘systeembeelden’, waarin wordt aangegeven hoe de werking is van de systemen van keuringsinstanties, schema eigenaren van private kwaliteitssystemen en formule-bedrijven.
 
De afdeling moet in een periode tot en met 2019 van een “ist” naar een “soll”. De producten, diensten en bijbehorende globale planning zijn verwerkt in een A3. De externe senior adviseur zal voor deze opgave een belangrijke sparringpartner worden voor de projectleider. 

Op weg naar de “soll” van ABB ligt er het volgende: - Handboek: Concept basis handboek 

  • Uitkomsten van een solldag en auditdag 
  • Portefeuillehouders binnen ABB zijn verdeeld

(overeenkomstig A3 digitaal van ABB)

  • Opgestelde lange termijnagenda uitvoering A3
  • Vastgestelde basisset aan (K)PI’s
  • Opleidingenplan (individueel en groep) 

Nieuwsbrief en beheer daarvan m.b.t. periodieke oplage.

Gevraagd wordt aan de senior adviseur vanaf juni zorg te dragen voor: 

  • Afronden handboek (verdieping domein, aandacht voor risicobeheersing en borgen werken met handboek)
  • (K)PI’s verder uitwerken
  • Operationeel evaluatieproces inrichten
  • Nieuwsbrief doorontwikkelen
  • Soll uitwerken en eventuele bijstelling producten OT

5: Opleidingsplan auditoren (verkennen aansluiten op leerlijn inspecteurs) o Verkennen aansluiten op modules inspectie leerlijn of aparte leerlijn.

< Go back to the overview of all orders