Atos

SRQ128502 - Projectleider AVG

Work location:
Den Haag
Starting date:
27.05.2019
Ending date:
30.08.2019
Hours per week:
36

Samen met AevesBenefit zijn wij op zoek nar een Projectleider AVG implementatie voor het Ministerie van Economische Zaken (EZ) te Den haag.
Voorstellen kan tot 17 mei 2019 11:00 uur. 

 
Wij zijn op zoek naar een projectleider voor het project Implementatie AVG Kerndepartementen LNV en EZK. Deze projectleider is voor het team het eerste aanspreekpunt voor en vanuit het centrale programma. De projectleider zal de werkzaamheden van alle teamleden in de verschillende deelprojecten coördineren. Tevens zal de kandidaat ook inhoudelijk deelnemen aan het project Privacy Awareness.

Overzicht taken :

  • Afstemmen benodigde resources o Opstellen en actualiseren van planning

(Gant)

  • Opstellen projectrapportages aan het management
  • Rapporteren voortgang aan overkoepelend programmamanagement 
  • Advisering prioritering aan management   
  • Aansturen projectteam    
  • Afstemmen aanpak met specialisten    
  • Meedenken over activiteiten ter vergroting van het privacy bewustzijn binnen de departementen EZK en LNV (Concernbreed)
  • Initiëren, managen en uitvoeren van de awareness activiteiten binnen de kerndepartementen van EZK en LNV, voortkomend uit het deelproject op concernniveau.

 
Het project is onderdeel van het concernbrede programma voor de implementatie van de AVG. De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van het inventariseren en analyseren van verwerkingen. Dit met het oog op het realiseren van het verwerkingsregister, het in kaart brengen van uit te voeren (D)PIA’s, af te sluiten verwerkersovereenkomsten en convenanten en het beoordelen van compliance. De eerste fase is met goed gevolg afgerond en heeft de opdrachtgever een overzicht opgeleverd van gegevensverwerkingen, samenwerkingsverbanden, gegevensverwerkingen waarvoor een (D)PIA moet worden uitgevoerd en de mate waarin verwerkingen AVG compliant zijn. Nu de eerste fase is afgerond, moeten er (D)PIA’s worden uitgevoerd, nieuwe verwerkersovereenkomsten worden afgesloten en producten worden opgeleverd om de privacy compliance te verbeteren. Ook moet er, met de oplevering van het departementale privacy beleid, lokaal privacybeleid worden geïmplementeerd. Voor de uitvoering is een projectorganisatie ingericht.

< Go back to the overview of all orders