Atos

SRQ128510 - Project Manager (388723)

Work location:
's-Gravenhage
Starting date:
01.06.2019
Ending date:
31.08.2019
Hours per week:
20

Wij zijn op zoek naar een Project Manager voor onze klant EZK in Den Haag.
Op deze aanvraag mogen enkel medewerkers in loondienst of rechtstreeks ZZP-ers naar ATOS worden voorgesteld.

Inzet per . 01-06-2019
Inzetperiode: . 3 maanden
optie op verlenging:  . ja,  6 maal 3 maanden
Contracturen: . 20 uur per week
Richttarief inkoop: €  85,00(BBRA tarief)  
Deadline aanleveren CV’s: Uiterlijk Vrijdag 17-05-2019 vóór 08:00 uur
De werkzaamheden zullen zowel in Den Haag als op andere dagen in het noorden (Assen, Groningen, Appingedam) worden verricht.

Opdracht-/functiebeschrijving
• Voor dit project zoeken we een bestuurlijk ingestelde projectleider of projectmanager die in opdracht van de taskforce het project “Data Contract en overdracht” gaat organiseren.
• Projectleider moet goed kunnen schakelen met partners die ICT, juridisch of bestuurlijk georiënteerd zijn
• De projectleider zal voor de dagelijkse werkzaamheden worden gestationeerd bij RVO.nl en aan de taskforce rapporteren.
• Zowel de NCG als RVO leveren ondersteuning en menskracht voor dit project, waaronder juridische expertise (o.a. contracten en AVG)
 
Als projectleider bij RVO in het algemeen ben jij verantwoordelijk voor:
• Projectvoorbereiding en planvorming conform geldende projectmanagementafspraken binnen RVO
• Afstemming met de opdrachtgever en inrichting/bemensing van de projectorganisatie.
• Maken van projectplannen (Projectopdracht, Plan van aanpak/PID) en –begrotingen;
• Dagelijkse aansturing van de projectmedewerkers vanuit RVO en de ICT (software) delivery organisatie (DICTU of eventuele andere leveranciers);
• Verantwoordelijk voor scopedriehoek tijd, geld en resultaat (kwaliteit);
• Opstellen van periodieke rapportage, verantwoording en decharge;
• Afstemmen van de projectdeliverables met de betreffende product owners, gebruikers en andere stakeholders.
• De projectleider is verantwoordelijk voor de inrichting en actualisering van het projectdossier.
• Inrichting van de werkzaamheden conform Toolbox Projectmanagement RVO.
 
Achtergrond
De versterking van gebouwen in Groningen die nodig is als gevolg van gaswinning in het Groningenveld zal - net zoals het afhandelen van schade -overgaan van private naar publieke afhandeling. Op basis van de bestuurlijke afspraken zullen ook de overige taken die nu nog bij de NAM liggen zoveel als mogelijk worden omgezet naar het publieke domein. Om dit te bespoedigen is er door EZK DG Groningen Bovengronds (DGGB) een taskforce ingericht. Aan deze Taskforce nemen naast DGGB deel de NCG en RVO.nl. 
 
Eisen (knock-out criteria)
Let op! Eisen zijn knock-out criteria, als je niet voldoet heeft reageren geen zin. De eisen moeten letterlijk in het CV terug komen!

  • Ervaring bij overheidsorganisatie>4
  • aantoonbare ervaring in het managen van projecten met meerdere stakeholders met soms tegengestelde belangen

Wensen

  • Verbinder
  • Cummunicator die stakeholders in woord en beeld meeneemt
  • Betrokken teambuilder die het beste uit de teamleden haalt door te motiveren en te waarderen.
  • Heeft focus: doelgericht, weet van aanpakken, straalt geloof uitIs procesbewaker: zorgt dat opdrachtgever stuurt, legt besluiten voor en is proactief
  • Is in control:- Effectief, Realistisch, efficiënt, Overzicht, Voorspelbaar, bewaakt, Zorgvuldig
  • HBO werk en denkniveau
  • IPMA-C
  • Organisatiesensitiviteit, CreatiefPartner die adviseert, begeleidt, Betrouwbaar,Toegankelijk

Bijzonderheden
De werkzaamheden zullen zowel in Den Haag als op andere dagen in het noorden (Assen, Groningen, Appingedam) worden verricht.
 
Datum intake
zsm
 
Start datum
01-06-2019
 
Eind datum
31-08-2019 (met optie op verlenging)
Uw aanbiedingsmail bestaat uit een Nederlandstalig CV in Word van maximaal 4-6 pagina’s ontdaan van logo`s, bedrijfsnamen, tarieven etc.
Een CV van een kandidaat met daarin een persoonlijk geschreven motivatie toegeschreven op de klanteisen, wordt met voorrang behandeld.


< Go back to the overview of all orders