Atos

SRQ128564 - Senior Applicatie Ontwikkelaar JavaEE 389469 / 4384

Work location:
Apeldoorn
Starting date:
15.07.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
36

verplicht:
- OF formulier correct ingevuld met motivatie mee sturen (Als "overige" bijlage bij de aanbieding of naar atosbfa-mailbox@staffingms.com) 
(Graag de officiële voorletters en achternaam van de kandidaat volgens ID vermelden op het OF-formulier.)
- NAW zoals in paspoort of id vemeld
- nl-talig
Zonder bovenvermelde wordt de aanbieding niet in behandeling genomen.


Eisen:
- Java EE – 3 jaar
- Maven, GIT

* Offsite werken bespreekbaar

Wensen:
- Websphere, EJB, JPA, WAS8.5, Jenkins, SonarQube, CDI , Wicket, Atlassian tooling, JMS, Mqseries, Rest/SOAP webservices.
- Ervaring met werken in een grote organisatie op een agile wijze en bij voorkeur met scrum.
- Van de ontwikkelaar wordt verwacht dat hij of zij ook de andere disciplines binnen het team kan en wil assisteren waar nodig (T-shaped).

Competenties:
- Initiatief, pro-actief, samenwerkingsgericht, flexibel, analytisch, contactgericht, kritisch, geen '9 tot 5 mentaliteit', communicatief vaardig.

Opdracht:
In één van de teams berichtverwerking Java (BVJ ) binnen de STS Ontvangen & Mededelen wordt gezocht naar een Java ontwikkelaar. Het team heeft een 5-tal Java applicaties onder zijn hoede en werkt op basis van SCRUM.

Wij zijn op zoek naar een medior of senior Java bouwer om het team te komen versterken. Belangrijk is dat de nieuwe medewerker pragmatisch is en een hands-on mentaliteit heeft.

Je hebt ruime ervaring met het ontwikkelen van Java EE applicaties. Het is een grote pré als je ook andere rollen binnen het scrumteam kunt oppakken: tester of ontwerper.

Het betreft voornamelijk back-end programming en berichtenverkeer.

Achtergrond
Het applicatiedomein Ontvangen en Mededelen (O&M) omvat alle applicaties die binnenkomende en uitgaande informatiestromen (papier én digitaal) van de Belastingdienst verwerken en/of routeren. Populair gezegd is O&M de digitale postkamer van de bedrijfsprocessen bestaande uit Aangifte, Aanslag, Inning, Gegevens, Douane en Toeslagen.
Ten behoeve van de vele informatiestromen is er binnen O&M sprake van informatie-uitwisseling tussen diverse O&M-applicaties.

< Go back to the overview of all orders