Atos

SRQ128735 - Omgevingsmanager Gebiedsversterkingsplan

Work location:
Groningen
Starting date:
01.06.2019
Ending date:
31.07.2019
Hours per week:
40

Samen met AevesBenefit zijn wij op zoek naar een Omgevingsmanager Gebiedsversterkingsplan voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu te Groningen.
Voorstellen kan tot 21 mei 2019 10:00 uur. 


Het aardbevingsgebied in Groningen vraagt om een publieke regie en een gezamenlijke aanpak. Deze complexe taak rust op de schouders van de Nationaal Coördinator Groningen. Als Omgevingsmanager realiseer je vanuit een integrale visie op de netwerken effectief de gewenste positionering van NCG bij de versterkingsoperatie en een pro actieve beïnvloeding van en verbinding met de omgeving  
op tactisch niveau. Je stuurt het proces omgevingsmanagement binnen de projecten aan en  zorgt voor een effectieve inzet van de Bewonersbegeleiders.  
  
Je hebt inzicht in relevante in- en externe omgevingsfactoren van de projecten in de versterkingsoperatie. Je zorgt ervoor dat de omgeving op gewenste wijze proactief en vroegtijdig wordt geïnformeerd en op passende wijze bij de operatie wordt betrokken. Door middels van heldere communicatie zorg je ervoor dat je actoren met elkaar verbindt en dat de NCG-visie consistent naar buiten wordt uitgedragen. Op het gebied van omgevingsmanagement coach je het projectteam en fungeer je als vraagbaak. Je zorgt ervoor dat de processen die te maken hebben met omgevingsmanagement op uniforme wijze wordt uitgevoerd.  
  
Je voelt je nauw betrokken bij de regio. Dat houdt in dat je bereid bent je te verbinden aan het gebied en haar inwoners. Vanuit de NCG werk je onder verantwoordelijkheid en uit naam van de gemeente waar je werkzaam bent. De projectstaf op het versterkingspunt binnen de gemeente bestaat uit een Gebiedsmanager, projectleider en – ondersteuner, en bewonersbegeleiders.

< Go back to the overview of all orders