Atos

SRQ129132 - Ontwikkelaar (393150)

Work location:
Utrecht
Starting date:
01.07.2019
Ending date:
30.06.2020
Hours per week:
40

Ontwikkelaar

Doel van de functie:
Ontwikkelen en ontwerpen van producten & diensten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd en kwaliteit, opdat het product of dienst conform de specificaties door de opdrachtgever en/of gebruikers
in gebruik kan worden genomen.
 
Producten zijn bedrijfskritische applicaties, die het primaire proces van de professional in de keten Werk & Inkomen ondersteunen.
 
Bedrijfscompetenties:
 • Klantgedreven
 • Onafhankelijk
 • Professioneel
 • Transparant
 
Functiecompetenties:
 • Creatief
 • Leervermogen
 • Probleemanalyse
 • Samenwerken
 
Kernactiviteiten
Zowel collega als ketenpartner tevreden stellen middels het begrijpen van de vraagstelling en het vertalen van functionaliteiten / wijzigingsvoorstellen naar kwalitatief hoogwaardige systeemoplossingen
 
Het technisch ontwerpen, bouwen en onderhouden van programmatuur (in termen van systeemarchitectuur, methoden, werkwijzen en configuraties) onder andere ten behoeve van Suwinet/Webapplicaties met het accent op applicatieniveau, maar met inzetbare kennis op het gebied van netwerken, beveiliging en beheer.
Het vaststellen, beschrijven en beheren van de systeemdelen van het gewenste product of dienst in termen van programmaspecificaties.
Het vertalen van functionele specificaties naar technische specificaties; toetsen op volledigheid, duidelijkheid en consistentie.
Het adviseren en begeleiden van ketenpartners bij het ontwikkelen van Suwinet of Webappllcatie gerelateerde oplossingen
Het actief signaleren van mogelijke verbeteringen en innovaties vanuit een technische invalshoek.
Het controleren en analyseren van testresultaten, evenals (laten) herstellen van eventuele fouten
Adviseren en begeleiden van beheerders van de afdeling Exploitatie en APG met betrekking tot invoeren, toepassen en gebruiken van het ontwikkelde product of dienst.
Zorgen voor adequate informatie- verschaffing en communicatie naar collega’s.
Analyseren van de oorzaak en aard van (structurele) problemen in het functioneren van het product of dienst, die in de derde lijn door beheer worden overgedragen, evenals treffen van passende maatregelen
Het adviseren over de gevolgen, haalbaarheid en impact van (voorgestelde) wijzigingen voor de beheerde functionaliteiten
Het opleveren van releasenotes
 
De overdracht van programmatuur aan de afdeling Exploitatie.
 
Kaders en speel-/ regelruimte
De Ontwikkelaar legt verantwoording af en rapporteert aan het Hoofd Ontwikkeling & Projecten. Legt functioneel verantwoording af aan de projectleider
 
Vakinhoudelijke competenties
 • Minimaal HBO werk- en denkniveau
 • Informatica gerelateerde opleiding is wenselijk
 • Ruime ervaring met (OO-)programmeren, specialisaties in bijvoorbeeld Java, XSLT, PHP of Typo3, Javascript, HTML, CSS
 • Ruime ervaring met databases, bij voorkeur MySQL
 
 Contextinformatie en kleurbeeld
Het werkgebied van BKWI richt zich op het verbeteren van het functioneren van de keten van werk en inkomen door het realiseren en coördineren van afspraken en voorzieningen ten behoeve van de samenwerking en de gegevensuitwisseling in de keten. De keten Werk en Inkomen bestaat uit: Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de gemeentelijke sociale diensten (GSD’s), de Arbeidsinspectie (AI) en de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD). Het BKWI heeft in dit proces een faciliterende en ondersteunende rol en daardoor geen besluitvormende of hiërarchische positie richting de ketenpartners.

< Go back to the overview of all orders