Atos

SRQ129138 - Businessanalist AVG/GDPR

Work location:
Amsterdam
Starting date:
20.06.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
40

Businessanalist AVG/GDPR
 
Wij zijn voor de afdeling ERP CC IM op zoek naar een Businessanalist die aantoonbare ervaring heeft met de AVG/GDPR pricacywetgeving voor het maken van een gegevenseffectenbeoordeling voor alle 25 applicaties die bij ERP CC in beheer zijn. Daarnaast kunnen ook IB&P project activiteiten tot het takenpakket behoren.
Aanvullende functie-eisen:
Aantoonbare projectmatige (minimaal 2 projecten) kennis voor de invoering van AVG/GDPR
Toont adviesvaardigheden, die nodig zijn voor het uitbrengen van adviezen aan opdrachtgevers/management/directie.
Kan met concrete producten aantonen dat complexe vraagstukken uitgewerkt worden en zorgdraagt voor draagvlak bij conflicterende belangen.
Functioneert op academisch niveau
 
Doel van de eenheid ERP Staven:
De informatiemanagement functie van de staven ondersteunt de UWV concernstaven Facilitair Bedrijf (FB), Financieel Economische Zaken (FEZ), Human Resource Management (HRM) en Informatie Communicatie Technologie (ICT) met een stabiele en voorspelbare Informatievoorziening met Enterprise Resource Planning (ERP) als uitgangspunt.
 
Doel van de functie
Het vertalen van kaders en richtlijnen naar een advies (Gegevensbeschermingseffect-beoordeling) aan de functionaris Gegevensbescherming (FG) en stemt de benodigde acties daarvoor af met de juiste partijen binnen de organiatie.
 
Algemeen UWV
 Kent de missie en bedrijfsdoelstellingen van UWV.
 Kent globaal de wetgeving en organisatie van de Sociale Zekerheid en specifiek de plaats van UWV in de keten.
 Kent op hoofdlijnen de organisatie van UWV.
 Kent de gegevenshuishouding van UWV.
 
Opleiding/kennis
 Functioneert op academisch niveau.
 Toont adviesvaardigheden, die nodig zijn voor het uitbrengen van adviezen aan opdrachtgevers/management/directie
Kent en gebruikt de theorieën, methoden en instrumenten van zijn specialistisch vakgebied en heeft kennis van andere specialismen.

< Go back to the overview of all orders