Atos

SRQ129160 - Business Analist

Work location:
Utrecht
Starting date:
01.07.2019
Ending date:
31.03.2020
Hours per week:
36

Functieomschrijving
De specialist/BA valideert de business requirements en bouwt door middel van dossiers business cases waarop besloten kan worden tot realisatie. Daarnaast stelt hij of zij alle noodzakelijke functionele- en aspectspecificaties op voor het wijzigingsvoorstel, zodat dit leidt tot een helder doel en scope voor de opdrachtverstrekking aan de ontwikkelende partijen.

TAKEN:
• Het specificeren van wijzigingsvoorstellen enpartners en hierbij:
– effectief afstemmen met de eigen organisatie en ketenpartners;
– afstemmen met de Enterprise Architect en Portfoliomanager en deze informeren op afwijkingen en mogelijke risico's
– Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de relevante stakeholders;

• Technische specificaties en oplossingsvoorstellen van opdrachtnemers toetsen tegen de staande architectuur en op basis van de ISO 25010 een impactanalyse en een risicolog opstellen;
• Regievoeren op een aantal van de bovengenoemde ontwikkelingsaspecten
– Het voorzitten van overleg waarbij onderhanden Dossiers met opdrachtnemers op inhoud besproken worden;
– Optreden als Senior user voor een afgebakende set functionaliteiten, onder verantwoordelijkheid van de Portfoliomanager en als zodanig formeel accepteren van op te leveren producten.

Achtergrond opdracht
Met de groeiend van het aantal digitale examens dat onder verantwoordelijkheid van het CvTE valt neemt de vraag naar functionaliteit toe, zowel vanuit veranderend beleid alsook vanuit gebruikerswensen. Om de aansturing van de ontwikkeling bij DUO te versterken is er behoefte aan een business analist c.q. specialist.

EISEN

  • Ervaring met complexe projecten en organisaties 5 jaar >
  • Werkt en denkt op academisch niveau. 5 jaar >


SPECIFIEKE EISEN

  • Relevante werkervaring, het binnen de architecturale kaders kunnen uitwerken van functionele specificaties voor de uitwerking van een (detail van) een wijzigingsverzoek. 5 jaar
  • Ervaring op het gebied van ICT-ontwikkelingsprojecten 5 jaar
  • Ervaring met projectmanagement 5 jaar

Datum interviews: 10 t/m 12 juni 2019
TARIEF 75 euro

< Go back to the overview of all orders