Atos

SRQ129190 - Enterprise Architect

Work location:
Utrecht
Starting date:
15.07.2019
Ending date:
15.04.2020
Hours per week:
36

Wie zijn wij?
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.
 
De afdeling Bedrijfsvoering zorgt voor de bedrijfsvoering van het gehele concern, dat doet ze door een hoge mate van integratie op het gebied van kaderstelling, advisering en uitvoering binnen de PIJOFAH-kolommen. De informatievoorziening van de provincie Utrecht digitaliseert en automatiseert in een hoog tempo en digitalisering is de “rode draad” in de strategie van de afdeling.
 
Het team I&A waarin jij gaat opereren verzorgt zowel concern breed als organisatie specifiek de informatievoorziening en ICT-dienstverlening. Het team I&A bestaat uit de (5) clusters kaderstelling en advisering (K&A), portfolio- en projectmanagement, ICT-infra en werkplek, functioneel applicatiebeheer en documentaire informatievoorziening. In IPO verband wordt synergie gezocht en wordt aangesloten op de interprovinciale digitale agenda.
 
Context
De provincie verandert vanwege de digitalisering en automatisering in een hoog tempo en is de “rode draad” in de strategie van de organisatie. Door de benoeming van opgavemanagers komen de maatschappelijke opgaven centraal te staan. Hiertoe wordt nauw samengewerkt tussen de vertegenwoordigers uit de verschillende onderdelen van de provincie-organisatie (de 3 domeinen: Bedrijfsvoering, Leefomgeving en Mobiliteit en de stafafdelingen Concerncontrol, Bestuurs- en directieondersteuning en de Statengriffie).
Voor de Concernopdracht I-Opgave Digitale Overheid is een opgavemanager aangesteld die hier sturing aan geeft. Deze concernopgave betreft de informatievoorziening van het gehele concern en wordt aangepakt door een hoge mate van integratie op het gebied van kaderstelling, advisering en uitvoering binnen de PIJOFAH-kolommen.
 
Wat ga je doen?
Je bent het aanspreekpunt voor de organisatie op het gebied van architectuur en geeft mede sturing aan de lopende initiatieven zoals het verbeteren, positioneren en professionaliseren van het werken onder architectuur. Jij adviseert de organisatie bij de samenhang van inrichtingsvraagstukken tussen organisatie, bedrijfsprocessen, informatie, applicaties, security architectuur en technische infrastructuur. Dit richt zich zowel op de Concernopdracht I-Opgave Digitale Overheid als op de lijnorganisatie en de primaire processen. Hierbij houd je de ontwikkelingen in de markt en de toepasbaarheid binnen de organisatie in de gaten en lever je daarbij bijdrages aan de professionalisering van de informatievoorziening van de gehele provincie.
 
Enkele van jouw verantwoordelijkheden:

  • Opstellen en onderhouden van een architectuurbeleid met collega-architecten (zoals de ICT-architect en de informatie- en gegevensarchitect) en IV-specialisten;
  • Het vertalen van strategische visies en (maatschappelijke) opgaves naar doelarchitecturen die bijdragen aan de transitie;
  • Ondersteunen van programma- en projectteams bij het maken van (inhoudelijke) keuzes en onderlinge afstemming;
  • Mede vormgeven aan (enterprise) architectuur waar een appstore voor de gebruikers als interface dient naar de (kern-)registratie infrastructuur;
  • Doen van voorstellen voor de positionering, belegging en bemensing van de diverse architectuur-onderdelen bij de provincie Utrecht.

 Dit ben jij
Als positief kritisch persoon zoek je snel de samenwerking op. Je overtuigt anderen met jouw advies en inzichten, waarbij je verantwoordelijkheid voelt voor je vakgebied en de organisatie. Je vindt het vanzelfsprekend om klant- en resultaatgericht te werken; afwachten komt niet in jouw woordenboek voor. Met jouw analytische, innovatieve en ondernemende aard toon je lef en zichtbare resultaten. Dit alles combineer je met aantoonbare ervaring met en kennis modellen, methodes en technieken op het gebied van het werken onder architectuur.

< Go back to the overview of all orders