Atos

SRQ129238 - EZK/NVWA - frontend developer/architect (blueriq, 395939)

Work location:
's-Gravenhage
Starting date:
07.06.2019
Ending date:
07.12.2019
Hours per week:
12


Op deze aanvraag mogen enkel medewerkers in loondienst/payroll of rechtstreeks ZZP-ers naar ATOS worden voorgesteld.

EZK/NVWA - frontend developer/architect (blueriq)

Opdracht-/functiebeschrijving
De frond-end developer/architect is onderdeel van het DEVOPS team rond de basisvoorziening van de NVWA. Hij/zij is verantwoordelijk voor een bijdrage aan het realiseren van de benodigde frontend software die ervoor zorgt dat de middels Blueriq gemodelleerde schermen van de juiste GUI look-and-feel worden voorzien. Van de senior frontend developer wordt ook verwacht dat hij/ zij een bijdrage levert aan een generieke en efficiënte opzet van de schermen op alle devices/browsers. Hij/zij coacht daarnaast de andere medewerkers zorgt ervoor dat de gekozen oplosrichtingen realiseerbaar en toekomstvast opgezet worden. De overheidswebrichtlijnen, de rijkshuisstijl en de daarop gebaseerde NVWA huisstijl zijn bij het ontwerp en realisatie randvoorwaardelijk. Van de senior frontend developer wordt een proactieve houding verwacht. Hij/zij is in staat kritisch te kijken naar de reeds ontwikkelde concept schermen en hiervoor verbeteringen aan te dragen. De senior frontend developer werkt nauw samen, om onder andere de haalbaarheid te toetsen, met de Usability/ designer en de Blueriq modelleurs. De senior front-end developer houdt zijn stakeholders op de hoogte en betrekt deze zodat gedegen besluitvorming kan plaatsvinden.  .
 
Achtergrond
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is ontstaan uit drie organisaties met elk hun eigen identiteit, taken, processen en systemen. In totaal kent de NVWA 23 toezichtdomeinen. Hoewel er verschillen zijn in aanpak, is de basis van het toezicht steeds hetzelfde. Echter, de huidige procesinrichting verschilt sterk, niet alleen divisie overstijgend maar ook binnen een divisie. Dit wordt ondersteund met een erfenis van verouderde systemen die onvoldoende samenwerken, en wat tevens het beheer en onderhoud kostbaar maakt.
Om dit doel te bereiken is in 2014 het programma ‘Blik op NVWA’ (huidig PI&I) gestart. Het programma kent verschillende in de tijd gelijktijdig en volgtijdelijk lopende projecten. De projecten richten zich op het middels co-creatie realiseren van herontwerp van de werkprocessen, de business change, het realiseren van zowel ICT (softwarematig en infrastructuur) als handmatige ondersteuning voor de nieuw ontworpen processen en de voorbereidende activiteiten (draaiboeken) voor de implementatie. Het onderdeel binnen het programma dat verantwoordelijk is voor het realiseren van de software en inrichting wordt de Maakplaats genoemd. Binnen de Maakplaats wordt op basis van een Agile (Scrum/SAFe) werkwijze en met behulp van het platform Blueriq een systeem in het kader van zaakgericht werken voor de NVWA ingericht.
 
Eisen (knock-out criteria)
Let op! Eisen zijn knock-out criteria, als je niet voldoet heeft reageren geen zin. De eisen moeten letterlijk in het CV terug komen!

  • Aantoonbare werkervaring met frond-end ontwikkeling / front-end architecturen – 10 jaar
  • Aantoonbare kennis van en ervaring met het ontwerpen en realiseren van userinterfaces op basis van Angular – 4 jaar
  • Aantoonbare ervaring met het realiseren van userinterfaces op basis van Blueriq – 2 jaar
  • Kennis en ervaring met Bootstrap, node, grunt, CSS en Sass, javasript, JSON en Jquery – 4 jaar
  • Kennis van en ervaring met interactieve ontwikkelmethodieken (SCRUM) en gebruikersinteractie – 2 jaar

Wensen

  • Kritisch, systematisch, gedisciplineerd, maar met een pragmatische inslag
  • Initiatiefrijk, proactief en een grote flexibiliteit. Zelfstandig en stressbestendig, Teamspeler
  • Kennis en ervaring met Oracle, SoapUI, webservices (Rest, Soap), XSD, XML
  • Geregistreerd in het Blueriq certificerings register als Professional

Start datum
01-07-2019
 
Eind datum
31-12-2019 (met optie op verlenging)

< Go back to the overview of all orders