Atos

SRQ129251 - Software Engineer / 19-027

Work location:
Apeldoorn
Starting date:
24.06.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
36

Let op!

  • Het tarief moet marktconform zijn.
  • Indien bij inhuur de inhuurperiode langer duurt dan 6 maanden wordt een korting op het tarief toegepast van 5%.
  • Wilt u tevens in de offerte vermelden of de voorgestelde kandidaat een eigen medewerker is of doorlevering?


Het team werkt met Scrum en DevOps en is daarmee integraal verantwoordelijk voor het volledige platform, van idee tot productie. We ontwikkelen op een Java backend en Angular JS front-end. De diensten moeten dit jaar worden overgezet op Docker.
Omdat het Kadaster innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld.
Ter uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een Java-ontwikkelaar.
Omschrijving taken uit te voeren door medewerker:
Als software engineer / Java ontwikkelaar maak je deel uit van een multidisciplinair Scrum team. Het team komt voort uit een kortgeleden opgesplitst (te) groot scrumteam en bestaat naast een tester die ook de Information engineer rol vervult, een tester en een software engineer. Versterking met nog een software engineer is dringend nodig.
Tot je taken behoren:
- Ontwikkelen en onderhouden van functionaliteit voor de diensten waarvoor het team verantwoordelijk is;
- Automatiseren van het software ontwikkelproces, onder andere van deployments (met Jenkinsfiles en Docker);
- Deelnemen aan Scrum / DevOps sessies;
- Deelnemen aan de Java community binnen het Kadaster.
Omschrijving duur inhuur:
De voorziene periode is van zsm tot voorlopig 31 december 2019. Indien nodig kan de inhuurperiode verlengd worden.

Eisen te stellen aan medewerker (kennis, ervaring, gedragskenmerken):
• Kan goed samenwerken met collega’s in een Scrum / DevOps team. Beschikt hiervoor over de
benodigde soft skills;
• Kan aan de andere kant ook zelfstandig werken, daarbij het team niet uit het oog verliezend;
• Goede beheersing van de nederlandse taal;
• Recente werkervaring met Angular JS is gewenst;
• Toont initiatief door zelf met verbetervoorstellen te komen.
Specifieke kennisgebieden:
• Must have:
o Minimaal 3 jaar ervaring met Java
o Minimaal 3 jaar ervaring met Angular
o Ervaring met ondersteunende tooling (Git, Jenkins, Sonar, XL Deploy, Node.js,
Tomcat, Jira, Docker)
• Nice to have:
o Ervaring met Angular
Bij werkzaamheden te gebruiken methoden, technieken, tools, etc.:
• Java 8 (OpenJDK)
• Angular JS
• Docker
• Continuous Delivery
• Jenkins Delivery Pipelines
• SonarQube
• Git
• GitHub
• JIRA
• XL Deploy
• Node.js
• Tomcat< Go back to the overview of all orders