Atos

SRQ129256 - Integratiearchitect

Work location:
Rochussenstraat
Starting date:
01.07.2019
Ending date:
01.09.2019
Hours per week:
24

Voor de Hogeschool Rotterdam  zoeken wij een Integratiearchitect.
Deadline voor vragen stellen is donderdag 13-06-2019 10h00
Deadline voor reacties is: Maandag 17-06-2019 10h00 

Daar het de vervanging betreft van een langdurig zieke collega, is er een verkorte procedure (5 kalenderdagen) uitgezet daar het project wel binnen deadline opgeleverd dient te worden.

Achtergrond
:
Hogeschool Rotterdam is een aanbestedingstraject gestart voor het vervangen van het Leer Management Systeem (LMS). Op dit moment wordt de voorbereiding op de aanbesteding uitgevoerd. Dit resulteert in een gepubliceerde aanbesteding op tenderned op 2-9-2019.

 
Onderdeel van het op te stellen pakket van eisen en wensen zijn de eisen en wensen ten aanzien van de integratie van het LMS in het bestaande IT landschap en de toekomstig gewenste architectuur. Wegens langdurige afwezigheid van de Integratiearchitect wordt vervanging gezocht.
 
Opdrachtomschrijving:
Hogeschool Rotterdam wil een (architectuur) ontwerp voor het integratie (o.a. data, functioneel, visueel) vraagstuk van, in eerste instantie de Digitale Leeromgeving en in het verlengde ervan voor het gehele landschap. Onderdeel van dit ontwerp is een duiding van de te gebruiken standaarden/ protocollen en de wenselijke technologische oplossingen die dit mogelijk maken. De te gebruiken standaarden/ protocollen dienen ook toegespitst te worden op de gewenste integraties.

 

< Go back to the overview of all orders