Atos

SRQ129271 - Testmanager - IBS-4407B

Work location:
Apeldoorn
Starting date:
01.07.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
40

Veplicht:
- OF formulier ingevuld meesturen (atosbfa-mailbox@staffingms.com)
- naw zoals in paspoort of id vermeld
- NL-talig
- zzp toegestaan
Zonder bovenvermelde wordt de aanbieding niet in behandeling genomen.


Omschrijving
Wij zoeken een ervaren testmanager voor IBS Omzetbelasting. Van jou wordt verwacht dat jij, als volwaardig teamlid
participeert in het Scrum-proces en coördineert en trekkers- en inrichtingsrol vervult. Samen met je collega's werk je aan
het hele traject: van refinement van de opdracht, het begroten en inplannen van de taken, bouwen en testen tot en met
het demonstreren van de geleverde functionaliteit. Het zwaartepunt ligt bij de testinrichting (inclusief geautomatiseerd
testen), waar je samen met collega-testers aan werkt. Het delen en vastleggen van kennis is een vanzelfsprekendheid.
 
De IBS Omzetbelasting is verantwoordelijk voor adviesregie, architectuur, ontwerp, bouw, test, integratie,
(gebruikers)documentatie en het implementatierijp opleveren van de aangepaste bedrijfsprocessen en
informatievoorziening.
IBS Omzetbelasting is verantwoordelijk voor de integratie van de gehele oplossing die gerealiseerd kan worden door de
eigen teams van IBS OB, STS, GBS en raakvlakken binnen IBS. IBS Omzetbelasting stemt de architectuur af, stuurt de
realisatie en de planning via de releasetrain en verstrekt de opdrachten naar de raakvlakken. IBS OB neemt de lead bij
testen over de onderdelen heen en stemt af met productmanagement over prioritering en implementatie- en
releasemomenten.
De keten omzetbelasting staat de komende jaren voor grote uitdagingen. De Europese en nationale wet- en regelgeving
is sterk in ontwikkeling. Daarnaast is het applicatielandschap sterk verouderd. Om aan huidige en nieuwe wet- en
regelgeving te kunnen blijven voldoen zal het applicatielandschap moeten worden gemoderniseerd, met gebruikmaking
van state-of-the-art architectuurprincipes en technologieën. Hierbij moet voortdurend de afweging worden gemaakt
tussen enerzijds het tijdig kunnen voldoen aan de business eisen en het anderzijds realiseren van een robuust en
wendbaar applicatielandschap.
 
 
Eisen

  •   Ervaring met werken volgens SAFe (2 jr)
  • XML/XSD, Scripting, Testautomatisering, TMAP, ISTQB (2jr)

 

< Go back to the overview of all orders