Atos

SRQ129314 - Testanalist (396976)

Work location:
Leeuwarden
Starting date:
01.07.2019
Ending date:
30.06.2020
Hours per week:
36


Op deze aanvraag mogen enkel medewerkers in loondienst/payroll of rechtstreeks ZZP-ers naar ATOS worden voorgesteld.

Opdracht-/functiebeschrijving
Twee medior/senior testanalisten die zullen worden ingezet voor het verder doorontwikkelen van de Innnen en
Incasso straat. Daarbij gaat het om diverse services in DevOps werkend teams samenwerkend in een releasetrain
volgens het SAFe concept. En om een veranderende, dynamische en continue verbeterende testaanpak in nauwe
afstemming met de testcompetentie  .
 
Achtergrond
De testanalist borgt de kwaliteit van de opgeleverde software van het DevOps team waarbinnen deze werkzaam is.
En gaat er voor zorgen dat de regressie sets op orde zijn. De testanalist test (onderdelen van) complexe
informatiesystemen. Het betreft nieuwe onderdelen of aanpassingen in bestaande informatiesystemen. Wij zoeken
een ervaren testanalist met de competenties en vaardigheden die je van een medior/senior Testanalist mag
verwachten.

 • Reviewen van functionele en technische systeemdocumentatie op o.a. testbaarheid.
 • Het uitvoeren van een intake op documentatie van een testopdracht en het maken van impact- en risicoanalyses; input leveren aan Product Risico Analyse (PRA)
 • Het bepalen van de teststrategie in samenwerking met het devops-team, op basis van de PRA. Betreft o.a. : breedte en diepte van de test, testtechniek(en), dekkingsgraad, testsoort, statisch testen, dynamische testen, stresstesten, regressietesten, performancetesten.
 • Voorbereiden en begeleiden van gebruikersacceptatie- en systeemtesten.
 • Het uitvoeren van de testanalyse o.b.v. functionele documentatie en het uitwerken naar logische en fysieke testgevallen, inclusief de testvoorspellingen. Dit geldt voor o.a. de functionele systeem-, keten- en acceptatietesten.
 • Verschillende/meerdere test-technieken hierin kunnen toepassen
 • Definiëren van testscripts t.b.v. geautomatiseerd testen.
 • Het zorgdragen voor de reproduceerbaarheid van testdossiers en uitgevoerde tests.
 • Uitvoeren van de geplande testen en hertesten (functionele systeemtesten, integratietesten en ketentesten).
 • Het vastleggen van de testresultaten en registreren van bevindingen.
 • Het analyseren en rubriceren van geconstateerde testbevindingen en het aanreiken van mogelijke oplossingsrichtingen. Actief monitoren van de status van bevindingen. 
 • Het leveren van een bijdrage aan test- en eindrapportages ten behoeve van de acceptatie van het product door de opdrachtgever;
 • Leveren van een bijdrage aan het evalueren van de afgeronde testtrajecten cq producten/releases
 • Leveren van een bijdrage aan het opstellen van AO/IC procesbeschrijvingen of gebruikershandleidingen.
 • Verwoorden en uitdragen van het testmodel en de testmethodiek van het CJIB aan de klantorganisatie.

Eisen (knock-out criteria)
Let op! Eisen zijn knock-out criteria, als je niet voldoet heeft reageren geen zin. De eisen moeten letterlijk in het CV terug komen!

 • Beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift – 5 jaar
 • HBO werk- en denkniveau – 5 jaar
 • Agile scrum software development en Risk Based testen – 2 jaar
 • Geatomatiseerd testen – 2 jaar

 
Wensen

 • Analytische vaardigheden
 • Pro-actief en klantgericht
 • Communicatief en sociaal vaardig
 • Tosca/TCD (test case design) – Ervaring op CV
 • Ketentesten, systeem en integratietesten – Ervaring op CV
 • Testen Professional, Tmap Next Advanced, ISTQB Advanced – Ervaring op CV
 • T-shaped medewerker (inzetbaar breder dan alleen in aangevraagd profiel/functie)
 • Atlassian tooling (Jira, Confluence, etc)
 • Agile/DevOps ervaring

Datum intake
21-6-2019 en 24-6-2019
 
Start datum
01-07-2019
 
Eind datum
30-06-2020 (met optie op verlenging)

< Go back to the overview of all orders