Atos

SRQ129317 - senior Tester PK66-4431

Work location:
Apeldoorn
Starting date:
01.07.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
36

VERPLICHT:
- OF formulier ingevuld mee sturen, met motivatie. (atofbfa-mailbox@staffingms.com)
- NAW zoals in paspoort of id
- nl-talig
Zonder bovenstaande wordt aanbieding niet behandeld
.


Omschrijving
oor de Keten TAAK (Toezicht Achteraf Accijns en Klantmanagement) team KMK (Klant Management Kantoor) zoeken
we een senior Tester, die de benodigde competenties bezit om deze rol binnen de keten TAAK te vervullen.
We zoeken een Tester die het avontuur aan durft te gaan om binnen de IV-keten van Douane, met de teams middels
Agile en Scrum te gaan werken.
De testen vinden plaats binnen het KMK team, tussen diverse teams en applicaties, zowel binnen als buiten de
belastingdienst en de EU-lidstaten.
Testen van applicaties en (informatie)systemen bij de Douane is meer dan het opsporen van fouten. Bij de Douane
verschaft testen je inzicht in de kwaliteit van die applicaties en systemen, wat vervolgens leidt tot inzicht in de kwaliteit
van de bedrijfsprocessen. En die kwaliteit wordt bereikt door risico’s in, en afhankelijkheden tussen applicaties en
systemen zoveel mogelijk uit te sluiten.
Testen bij de Douane is dus plannen, voorbereiden, uitvoeren en beoordelen van bedrijfsprocessen om het verschil vast
te stellen tussen de actuele en de gewenste (vereiste) situatie van dat proces.
 
Je stuurt en bewaakt de uitvoering van het testen, onder andere door het organiseren van testbijeenkomsten en het
afstemmen van de testresultaten.
Tijdens de testvoorbereiding en -uitvoering begeleid je de eindgebruikers. Waar nodig voer je zelf complexe
ketentestscenario’s uit in de rol van tester.
Kennis van Douane is een pré.
Algemene Taken van een teamlid in een MD-team zijn:
Je draagt bij aan het verfijnen van backlog items.
Je draagt bij aan het plannen van iteraties.
Je draagt bij aan het meten en verbeteren van de uitgevoerde werkzaamheden.
Je neemt actief deel aan de benodigde scrum sessies en events.
Je werkt samen met andere multidisciplinaire teams om te zorgen dat de keten altijd blijft werken.
Je ondersteunt en vervangt daar waar nodig collega’s binnen het multidisciplinaire team.
Je draagt bij aan het inrichten van geautomatiseerd testen
Je test (risico gebaseerd) vanaf de unittest tot en met de acceptatie ketentest beheer en performance testen.
 
 
 
Eisen

  • Aantoonbare ruime kennis en ervaring met het testen van complexe

systemen en functionele- en ketentesten. (3jr)

  • Aantoonbare ruime kennis en ervaring met inrichting en uitvoering van

geautomatiseerd testen (2jr)

  • Bekend met Agile/scrum werkwijze (2jr)
  • Kennis van Jira, DB2 databases, IBM/BPM (IBM/BPM is een pré)

 

< Go back to the overview of all orders