Atos

SRQ129349 - Projectleider

Work location:
Huis van de Stad Burgemeester Jamesplein
Starting date:
01.07.2019
Ending date:
31.12.2020
Hours per week:
8

In Gouda zijn verschillende organisaties betrokken bij de onafhankelijke cliëntondersteuning. Wij hebben de gezamenlijke ambitie om voor de inwoners van Gouda een kwalitatief goede en bereikbare (onafhankelijke) cliëntondersteuning aan te bieden.
 
In 2015 na de decentralisatie van de middelen voor de Wmo en jeugd is ervoor gekozen de cliëntondersteuning onder te brengen bij de sociaal teams in Gouda. Nu, enige jaren later, is het tijd om te evalueren in hoeverre de uitvoering van de cliëntondersteuning de gewenste kwaliteit en bekendheid heeft. Wij willen 2019 gebruik maken voor het herijken van de visie via een visietraject en realiseren besluitvorming. In 2020 willen we de gemaakte keuzes en eventuele nieuwe werkwijze implementeren en nadrukkelijk onder de aandacht brengen.
 
Gouda is voor de periode 2019 – 2020 met deze ambitie en aanpak één van de veertien landelijke koplopers voor de onafhankelijke clientondersteuning.
 
De opdracht
Als projectleider geef je leiding aan het project. Je begeleidt het proces om te komen tot een herijking van de visie en beantwoording van de opgestelde onderzoeksvragen (zie https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/05/09/8-miljoen-voor-clientondersteuninggedurende 2019 en zorgt voor implementatie en communicatie rondom de nieuwe werkwijze in 2020.
 
Als projectleider geef je leiding aan de werkgroep bestaande uit de gemeente, de coöperatie sociaal team 0 -100+, MEE en KernKracht. De Goudse cliëntenraad is nauw betrokken bij het hele proces en maakt ook onderdeel uit van de werkgroep. Je bent verbindend en staat als projectleider boven de partijen.

< Go back to the overview of all orders