Atos

SRQ129742 - EZK - Functioneel beheer (deta-vast) 397888

Work location:
assen
Starting date:
01.07.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
36

EZK - Functioneel beheer (deta-vast)

Opdracht-/functiebeschrijving
Binnen de afdeling Informatie- en Procesmanagement is behoefte aan een functioneel beheerder MSW voor
projectwerkzaamheden in het kader van beheer en ondersteuning doorontwikkeling van de applicaties die het proces
ondersteunen waarmee wettelijke regelingen rondom de meststoffenwet afgehandeld worden. Naast deze applicaties
is beheer op andere applicaties binnen de afdeling nodig zoals koppelingen met Relatiebeheer- Dierregistratie- en
generieke GIS-systemen.
De werkzaamheden omvatten:
1. Functionele instandhouding en continuïteit van de applicaties waarborgen en hiervoor ook durven te staan
2. Pro-actief contact onderhouden met de eindgebruikers en de interne organisatie
3. Uitvoeren van autorisatiebeheer en het bewaken van de betrokken processen
4. Het snel en adequaat analyseren en oplossen van incidenten of problemen
5. Voortgangsbewaking van openstaande meldingen
6. Actualiseren van documentatie en de beheerhandleidingen, indien deze ontbreken, opstellen
7. Leveren van een bijdrage aan de te ontwikkelen applicaties en processen (functioneel) door het aandragen van
issues en verbeteringen
8. Participeren in en bijdragen aan Backlog refinement, Sprint Planning, Sprint Review en Retrospective
9. Opstellen van een testplan en testgevallen
10. Uitvoeren en coördineren van testwerkzaamheden (FAT/GAT)
11. Opstellen van rapportages over de uitgevoerde testen

Achtergrond
Momenteel werkt RVO hard aan vernieuwing van de totale Informatie Voorziening en inrichting van de CAB-CDB
governance. Er is veel afstemming nodig met de aansluitende back-end systemen.

Eisen (knock-out criteria)
Let op! Eisen zijn knock-out criteria, als je niet voldoet heeft reageren geen zin. De eisen moeten letterlijk in het CV terug komen!

  • Ervaring bij een functioneel beheer bij een grote organisatie – 3jr
  • Ervaring met beheer- en analysemethoden en beheertools (onder andere Topdesk)
  • Kennis van PL-SQL en APEX


Wensen
Verbijzondering competenties:
• klantgericht
• pragmatisch
• helder communiceren en toont hier initiatief in
• zelfstandig kunnen werken
• maakt zich materie snel eigen
• resultaatgericht
• T-shape

• Aantoonbare ervaring met het opstellen en uitvoeren van acceptatietesten conform TMap Next (certificaat/opleiding: BISL/T-Map)
• Kennis en ervaring met de Agile werkwijze (SCRUM) icm TFS (backlog)
• Werkervaring in vergelijkbare functie in een grote overheids- of dienstverlenende organisatie
• In bezit van HBO-IV diploma of werkervaring op HBO IV niveau

Bijzonderheden

  • De kandidaat dient gedurende de gevraagde termijn beschikbaar te zijn voor het gevraagde aantal uren. Eventuele afbouw van huidige werkzaamheden is bespreekbaar voor een periode van maximaal twee weken waarin de kandidaat minimaal 75% beschikbaar moet zijn voor RVO
  • De werkzaamheden worden met name verricht op de vestiging Assen. De kandidaat moet er rekening mee houden dat reizen naar de andere RVO vestigingen (Den Haag, Utrecht, Zwolle, Roermond) nodig kan zijn om werkzaamheden te verrichten. 1x per maand.


Start datum
1 juli 2019

Eind datum
 31 december met optie op verlenging

< Go back to the overview of all orders