Atos

SRQ129746 - Programmamanager IJsselmeer

Work location:
's-Gravenhage
Starting date:
01.07.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
24

Samen met AevesBenefit zijn wij op zoek naar een Programmamanager Ijsselmeer voor het Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te Den Haag.
Voorstellen kan tot donderdag 20 juni 14:00 uur


Het IJsselmeergebied is het grootste aaneengesloten zoetwatermeer van West Europa. Vele belangrijke maatschappelijke, sociale en economische functies zijn in het gebied aanwezig. Het gebied is aangewezen als Natura 2000 gebied en voor de waterkwaliteit zijn beoordelingscriteria
vastgesteld onder de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het gaat al jaren niet goed met de visbestanden in het gebied en in relatie daarmee met de stand van
verschillende beschermde visetende watervogels. De visserij moet worden beperkt om het tij te keren maar dat brengt veel onzekerheden voor vissers
met zich mee. Hoeveel ruimte is er om te innoveren of is uitkoop de oplossing? Het programma verduurzaming visserij IJsselmeer is een gezamenlijk initiatief van de Rijksoverheid, provinciale over heden en vertegenwoordigers van vissers en natuurbeschermers om de problematiek aan te pakken en toekomstperspectief te bieden aan een duurzame economisch gezonde visserij. LNV heeft hierin de regie en vervult een belangrijke rol bij het realiseren van de gezamenlijke ambities.

Functie eisen:
Wil jij bijdragen aan het behoud en verbeteren van een mooiste natuurgebieden in Nederland waar ook de visserij een plek heeft dan zijn wij op zoek naar
jou! 
Je bent resultaatgericht, weet een proces neer te zetten en een team te binden. In een bestuurlijk complexe context weet je slimme verbindingen te
leggen en durf je daarbij out of the box te denken. Kennis en ervaring met visserijbeleid is een pré evenals ervaring in het samenwerken/onderhandelen met de Europese Commissie. je hebt bij voorkeur ervaring met project of programmatisch werken Jij coördineert het kernteam van 4 personen die samen het programma verduurzaming visserij IJsselmeergebied trekken. Het programma is onderdeel van het team visserij waar naast het IJsselmeer ook programma's staan voor de Noordzee en de Wadden.


Omschrijving organisatie:
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat voor een eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken
we aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Omschrijving afdeling:
Het Directoraat Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied streeft naar een sterke en veerkrachti ge natuur, verweven met de economie, optimaal bijdragend aan duurzaam maatschappelijk welzijn, duurzame en concurrerende visserijketens, stimuleert de vitalisering van de (plattelands)regio’s
in Nederland en werkt samen met rijk en regio partners aan de v ersterking van de brede welvaart van de Nederlandse regio’s. Daarnaast heeft het DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied ook de kabinetsbrede verantwoordelijkheid voor de zogenaamde Regio Portefeuille: de landelijke regie aanpak regionale knelpunten en reg ionale deals, waarvoor (eenmalig) €950 miljoen beschikbaar is. De minister van LNV ontwikkelt de regiodeals
samen met andere vakministers en partners uit de regio. Het DG wordt geleid door een DG en twee directeuren, waaronder 7 teams vallen. Het team visserijbeleid bestaat uit 22 mensen die werken aan alle aspecten van visserijbeleid van pulsvisserij tot de Noordzee, van aquacultuur tot het beperken van
de gevolgen van Brexit.

< Go back to the overview of all orders