Atos

SRQ129756 - Contractmanager Spitsmijden en MaaS

Work location:
Utrecht
Starting date:
22.07.2019
Ending date:
22.07.2020
Hours per week:
32

Wie zijn wij
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Goedopweg is een samenwerkingsverband tussen de provincie Utrecht, de gemeentes Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat Midden Nederland, en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op projectniveau werken wij ook samen met andere regionale of lokale partners.


Wat wij doen: samen werken aan bereikbaarheid
Midden-Nederland is hét trefpunt van ons land. Daarom werkt Goedopweg hard aan de bereikbaarheid van onze regio. Dat is niet alleen belangrijk voor reizigers, maar voor de leefbaarheid en werkgelegenheid in heel Midden-Nederland. Investeren in bereikbaarheid betekent investeren in wegen, openbaar vervoer en alternatieven zoals de fiets en e-bikes. Daarnaast zijn er tal van andere oplossingen die kunnen bijdragen aan een betere bereikbaarheid. Een van die oplossingen is slim reizen. Daarbij gaat het vaak om eenvoudige, maar effectieve maatregelen zoals buiten de spits reizen en thuiswerken. Maar ook mobiele apps en andere innovaties kunnen helpen om de huidige infrastructuur beter te benutten. Het bedrijfsleven werkt hard mee aan een betere bereikbaarheid van de regio. Zo wordt er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met slimme manieren om winkels te bevoorraden. Veel bedrijven ontwikkelen duurzaam mobiliteitsbeleid en stimuleren b.v. ov- en e-bikegebruik bij medewerkers.
In het werk van Goedopweg speelt gedragsbeïnvloeding van reizigers een belangrijke rol. Hierbinnen vallen allerlei projecten en activiteiten die erop gericht zijn om specifieke doelgroepen te verleiden om niet tijdens de spits met de auto te reizen. Dit doen we b.v. door het ontwikkelen van een nieuwe generatie spitsmijden project, en door de pilot MaaS Leidsche Rijn (Mobility as a Service). 
 
We zoeken een contractmanager voor de contractbeheersing van het project MaaS Leidsche Rijn, en voor de verschillende spitsmijden achtige projecten binnen de Doelgroepenaanpak, waaronder de gedragsbeïnvloeding i.h.k.v. de Westelijke Stadsboulevard en Reizigers onder de 15 km (zie Doelgroepenplan).
 
Wie zoeken wij?
We zoeken een contractmanager die pragmatisch is, open communiceert en een goed gevoel heeft voor politiek-bestuurlijke risico’s van gedragsbeinvloedingsprojecten. Hij of zij is kritisch, staat stevig in zijn schoenen en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Hij of zij heeft geen probleem met het werken in een klein team waarin je zelf dingen oppakt en uitvoert.
 
Je werkt in het team Doelgroepenaanpak, dat wordt aangestuurd door een projectmanager, en verder wordt bemenst door collega’s die werken aan de projecten MaaS Leidsche Rijn, Westelijke Stadsboulevard. Gezamenlijk ontwikkel je nog een aantal andere gedragsbeïnvloedingsprojecten die kunnen worden gezien als de nieuwe generatie spitsmijdenprojecten. 
 
 Wat ga je doen
Van de project MaaS Leidsche Rijn is gunning verwacht in juli as. Dit betekent dat je het aanspreekpunt/opdrachtgever zult zijn tijdens de uitvoering voor de opdrachtnemer(s). Voor het project Westelijke Stadsboulevard is de aanbesteding nog niet gestart. In dit project zal je als contractmanager de aanbesteding verder helpen voor te bereiden, het aanbestedingstraject begeleiden en in de uitvoering de contractmanagersrol invullen. Daarnaast zal je bij de overige projecten de contractmanagement rol in de voorbereiding van en de aanbesteding vervullen. Vanuit alle projecten is het jouw eerste zorg dat de afgesloten contracten worden nageleefd door de opdrachtnemers, en dat het contractbeheer op orde is vanaf het begin tot afronding van de contracten. Samen met de projectmanager en andere teamleden stuur je op succesvolle, tijdige en beheerste voorbereiding en uitvoering van de projecten waarvoor jullie team verantwoordelijk is.
 

 

< Go back to the overview of all orders