Atos

SRQ129772 - Junior System Engineer Security Tooling / DCS-0056

Work location:
Apeldoorn
Starting date:
01.07.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
36

VERPLICHT:
- OF formulier ingevuld mee sturen (atosba-mailbox@staffingms.com)
- NAW zoals in PAspoort of ID vermeld staat
- NL-talig
Zonder bovenstaande wordt de aanbieding nie in behandeling genomen
====================================================

Omschrijving
De Belastingdienst maakt gebruik van de zg identity bridge waarmee gebruikers geauthenticeerd worden voor toegang tot diverse toepassingen. De bridge is gebouwd rond het product Ping Federate. Het is de bedoeling de bridge breder in te gaan zetten ook voor niet Belastingdienst partijen. Daartoe wordt binnenkort een pilot uitgevoerd. Om deze pilot te realiseren en vervolgens te ondersteunen is meer capaciteit nodig. Wij zoeken naast de architect een junior system engineer. De opdracht bestaat uit het:
• Realiseren van de pilotconfiguratie
• Opbouwen van deze omgeving
• Testen van de omgeving
• Tijdens uitvoering van de pilot de diverse beheerprocessen uitvoeren zoals incidenten oplossen, changes doorvoeren, zorgen voor de gewenste beschikbaarheid enz.

Security tooling is binnen DCS verantwoordelijk voor het voortbrengen en onderhouden van afdelingsoverstijgende Security Tooling zoals DirX, Splunk, IMS, CKMS, FIM (Federated Identity Management) en VS (Vulnerability Scanning).
atacenter Services (DCS) faciliteert de Belastingdienst met optimale infrastructuurdiensten, nu en in de toekomst. Dat doet het samen met de andere onderdelen van de IV-keten. Het datacenter levert generieke diensten waar dat kan, en specifieke diensten waar dat moet. Dat is ontstaan uit het besef dat IT een cruciale enabler is voor de taak van de Belastingdienst.
Binnen de afdeling 'Basis Infra & Mgt + Sec. diensten' van DCS bevindt zich het team Security Tooling.
Het team Security tooling is binnen DCS verantwoordelijk voor het voortbrengen en onderhouden van
afdelingsoverstijgende Security Tooling.

Eisen
Kennis van en ervaring met data-analyse (2jr)
Kennis van en ervaring met complexe informatiesystemen en
Softwareoplossingen (1jr)
Kennis van en ervaring met (Python) scripting
Kennis van en ervaring met Java (2jr)
Build tooling: Maven, Jenkins
Kennis van en ervaring met C++

< Go back to the overview of all orders