Atos

SRQ129791 - Java ontwikkelaar 398798

Work location:
Leeuwarden
Starting date:
01.07.2019
Ending date:
30.06.2020
Hours per week:
36


Opdracht-/functiebeschrijving
Java Ontwikkelaar die zal worden ingezet binnen een Devops team dat voornamelijk werk uitvoert op het gebied van
Digitalisering, specifiek gericht op de keten- en medewerkerportalen binnen het CJIB. Gezien de diversiteit van de
services die het team bedient, moet dit een ontwikkelaar zijn met meerdere jaren ervaring. De opdracht wordt
uitgevoerd binnen DevOps team Cognac en er wordt dan verwacht van de kandidaat dat hij of zij op alle DevOps
rollen, in meer of mindere mate, inzetbaar is. De rol van scrummaster wordt binnen het team ook opgepakt door een
van de leden. Deze kandidaat kan mogelijk ook deze rol invullen.
Een ervaren Java Ontwikkelaar in een Agile Scrum/ DevOps omgeving die gebruik maakt van het SOA landschap van
het CJIB. De opdracht heeft de volgende uitdaging:
- Het ontwikkelen van Java services en user interfaces in een SOA georiënteerd landschap;
- Gebruik maken van Java/J2EE, HTML, CSS, Angular, Javascript, JPA (EclipseLink), JMS (HornetQ), JTA
(Atomikos), Databasepost GRESQL, Spring-WS, Spring MVC, Maven, Jetty, Linux en ondersteunende tooling als
Jira, Confluence en Bamboo;
- Cloud ready ontwikkelen (Service discovery, Spring Cloud);
- Monitoren (Splunk), Profiling, Tuning van een Service.

Achtergrond
Het CJIB is een relatief jonge en ambitieuze uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, en is gevestigd te
Leeuwarden. Ruim 1000 gedreven medewerkers zorgen ervoor dat onze taken op de juiste wijze, ondersteund door adequate ICT en
binnen de beschikbare middelen worden uitgevoerd.
De ICT-organisatie heeft een interne schil met de mogelijkheid flexibel bij te schakelen. Het CJIB werkt met DevOps-teams. Zij
ontwikkelt en beheert hoogwaardige (ICT) producten.
Inhoudelijk werkt de ICT afdeling binnen CJIB met verschillende teams aan specifieke technische oplossingen. De afdeling werkt met
Linux & Windows besturingssystemen, VM ware oplossingen, een complexe SOA omgeving en een veilige toegang binnen en buiten
CJIB (o.a. door ‘security by design’). Als ontwikkelomgevingen werkt de ICT afdeling veel met Java en Oracle / Oracle eBS met Oracle
en Postgress als onderliggende databases. Qua tooling werkt ze o.a. met BPMN, Atlassian, diverse Continuous Delivery tools, Tosca,
GIT, Sonar. Daarnaast werkt CJIB aan een toekomst in de cloud.
De ICT afdeling van CJIB werkt met een visueel jaarplan, voor 2017 heeft deze de naam ‘invICTus’ gekregen. InvICTus bestaat hoog
over uit:
- 4 kernwaarden: Samenwerken, Durf, Betrouwbaar, Continu Verbeteren;
- 5 speerpunten: 100% Uptime, 3 weken cycletime, 10% Cloud, Eenvoudige toegang, Duurzame Inzetbaarheid Medewerkers;
- 5 pijlers: Agile, DevOps, Continuous Delivery, Security, ITIL.
Het besturen van het visueel jaarplan gebeurt via een OBEYA room.

Eisen (knock-out criteria)
Let op! Eisen zijn knock-out criteria, als je niet voldoet heeft reageren geen zin. De eisen moeten letterlijk in het CV terug komen!

 • Beheersing Nederlandse taal in woord en geschrif – 5jr
 • HBO werk- en denkniveau -3jr
 • Agile scrum software development – 2jr
 • Ervaring als Java ontwikkelaar – 2jr
 • Agile/DevOps ervaring – 2 jr
 • Java SE8, Javascript, Spring, Angular 2.0 – 2jr
 • JPA (EclipseLink), JMS (HornetQ), JTA (Atomikos), Spring-WS, Spring MVC, Maven, Jetty, Linux – 2 jr


Wensen

 • Analytische vaardigheden
 • Pro-actief
 • Communicatief en sociaal vaardig
 • Kennis en ervaring met Continuous Delivery tooling (GIT, NodeJS, NPM en Nexus) (relevante ervaring in CV)
 • Ervaring met geautomatiseerd testen (Citrus Framework / Protractor / Jmeter) (relevante ervaring in CV)
 • Ervaring met Spring Boot (bij voorkeur het specifiek aanpassen voor een omgeving) (relevante ervaring in CV)
 • Kennis en ervaring van geautomatiseerde Code controle (SonarQube)
 • T-shaped medewerker (inzetbaar breder dan alleen in aangevraagd profiel/functie)
 • Ervaring als scrummaster


Start datum
1 augustus 2019

Eind datum
31 juli 2020 met optie op verlenging

< Go back to the overview of all orders